Stichting Waarborgfonds Sport
---

Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen

Sportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Lees meer >

Waarom een garantstelling bij een bancaire lening?

Banken lenen in de regel geen geld uit aan sportverengingen zonder borgstellingen. Waarom hebben banken eigenlijk dit beleid? ABN AMRO en Triodos bank -die beiden actief samenwerken met SWS- geven uitleg in dit artikel.

Lees meer >

Sport profiteert nog maar nauwelijks van vrijgevigheid in Nederland

Jaarlijks wordt er in Nederland voor meer dan 5,5 miljard euro aan goede doelen gegeven. Dit betreft het totaal aan giften van huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en kansspelen. Circa de helft hiervan gaat naar organisaties gericht op de kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheidsorganisaties. De rol die de sport hierin heeft is beperkt. Lees meer >

Vroegtijdig inspelen op toekomstige investeringen door jaarlijkse reserveringen

Ondanks dat het merendeel van de sportorganisaties voldoende in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, neemt het aantal sportorganisaties dat jaarlijks geld over houdt voor toekomstige investeringen de afgelopen jaren af. Dat constateert SWS aan de hand van de jaarstukken die jaarlijks worden opgevraagd bij de sportorganisaties waaraan een borgstelling is toegekend. SWS adviseert dan ook om op basis van een MeerJaren Onderhoudsplan jaarlijks te reserveren voor toekomstige investeringen.

Lees meer >

Volg ons

Naast deze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven via Twitter: @WaarborgSport