Stappenplan

Wilt u liever eerst meer informatie over het investeringsproces? Neem dan onderstaand stappenplan eens door. Het ideale scenario hebben wij voor u op een rijtje gezet. In de praktijk, zo hebben wij gemerkt, gaat het er nogal eens anders aan toe. Misschien heeft u al een aantal aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen? Of misschien heeft u uw leden nog niet geïnformeerd over de geplande investering in de accommodatie? In welke fase van het proces u ook zit, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag op weg!

Het investeringsproject bestaat globaal gezien uit 7 stappen. Wij noemen ze hier in het kort.

1. Inventarisatie door bestuur of commissie

In deze fase wordt onderzoek uitgevoerd om antwoord te geven op een aantal belangrijke vragen, zoals het te verwachten ledental, de medewerking van de gemeente en de financieringsmogelijkheden vanuit de vereniging.

2. Besluit van de ledenvergadering

In fase 2 presenteert het bestuur de plannen met de sportaccommodatie aan de leden. Er wordt o.a. duidelijk gemaakt hoe hoog de investering is, wat de vereniging en leden zelf zullen bijdragen en hoeveel geld er geleend moet worden.

3. Bouwcommissie en inschakelen SWS

Hebben de leden ingestemd met het voorstel? Dan kan een bouwcommissie aan de slag met het opstellen van een programma van eisen. Check in dit stadium ook welke bescheiden nodig zijn om een borgstelling bij SWS aan te kunnen vragen. Ook kunnen nu tekeningen worden gemaakt en offertes worden opgevraagd.

4. Terug naar de ledenvergadering

De tekeningen zijn klaar en er is een financieringsplan opgesteld. SWS heeft een verbindende rol in dit traject. Bij het bestuur ligt nu de vraag of zij zelf verantwoordelijk willen blijven voor de accommodatie of dat deze ondergebracht moet worden in een aparte stichting. Het bestuur heeft hierna opnieuw de steun nodig van de algemene ledenvergadering.

5. Borgstelling aanvragen bij SWS

Wanneer het voorstel is aangenomen, kan de sportorganisatie formeel een borgstelling aanvragen bij SWS. Gebruik dan 1 van de 2 aanvraagformulieren onder Borgstelling direct aanvragen.

6. Financiering en de keus voor een bank

Is de borgstelling toegekend? Dan kan de sportorganisatie de benodigde financiering afsluiten bij een bank naar keuze.

7. Bouwaanleg

De bouw kan beginnen! De aannemer gaat aan de slag en de leden dragen mogelijk een steentje bij. Tot slot: de feestelijke opening, gevolgd door langdurig en plezierig gebruik!