Tarief

Het tarief voor de aanvrager(s)

Voor het aanvragen van een borgstelling brengt SWS 0,75% van de hoogte van het gevraagde leningsbedrag in rekening, verhoogd met een bedrag van € 500,-.

 Het tarief voor de kredietverstrekker

SWS brengt de kredietverstrekker (óf gemeente indien aan de gemeente een Akte van (Mede) Borgtocht wordt verstrekt) aan wie een borgstelling wordt verstrekt, een vergoeding in rekening van 0,5% van de hoogte van de borgstelling met een minimum van € 350,-.