Tarief

Het tarief voor de aanvrager(s)

Voor het aanvragen van een borgstelling brengt SWS 0,75% van de hoogte van het gevraagde leningsbedrag in rekening, verhoogd met een bedrag van € 500,-. (tarieven per 1 januari 2019)

 Het tarief voor de kredietverstrekker

SWS brengt de kredietverstrekker aan wie een borgstelling wordt verstrekt, een vergoeding in rekening van 0,5% van de hoogte van de borgstelling met een minimum van € 350,-. (tarief per 1 januari 2019)