Tarief

Het tarief voor de aanvrager(s)

SWS brengt 0,75% van het gevraagde leningsbedrag in rekening, verhoogd met een vast bedrag van €500,- voor de aanvraag van een borgstelling.

 Het tarief voor de kredietverstrekker (of gemeente indien Akte van (Mede) Borgtocht):

SWS brengt de kredietverstrekker een vergoeding in rekening van 0,5% van de hoogte van de borgstelling, met een minimumtarief van €350,-.