Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een borgstelling van SWS, dient uw sportorganisatie te voldoen aan verschillende voorwaarden:

1. Algemene voorwaarden

2. Sport-gerelateerde voorwaarden

3. Grond-gerelateerde voorwaarden en vestigen hypotheek

Voorafgaand aan het verlenen van een borgstelling, moet het gebruiksrecht van de grond zeker worden gesteld door middel van:

Als (een van de) opschortende voorwaarde(n) voor het toekennen van de borgstelling, geldt dat er een hypotheek wordt gevestigd ten gunste van SWS. Hiermee krijgt SWS zekerheid over de betaling van mogelijke, toekomstige vorderingen op de aanvrager. Wanneer behalve SWS, ook de bank en/of de gemeente een hypothecaire inschrijving als voorwaarde opnemen, dient er sprake te zijn van een gezamenlijke 1e inschrijving. Onderling zullen de partijen een rangorde overeenkomen, mocht het onverhoopt komen tot uitwinning van de hypotheek.

4. Wel of geen gemeentegarantie

SWS kan een bancaire lening tot €100.000 volledig borgen. Voor leningen boven dit bedrag geldt maximaal 50% borgstelling door SWS, waarbij de gemeente voor de overige 50% garant moet staan als mede-borg.
Let op: Voor lopende leningen met 100% borging door SWS mag het totale uitstaande bedrag, inclusief de nieuwe borgstelling, €100.000 niet overschrijden. Bij overschrijding kan SWS maximaal 50% borg staan voor de nieuw aan te trekken lening, waarbij de gemeente wordt gevraagd voor de overige 50% garant te staan.