Voorwaarden

Om een borgstelling van SWS te kunnen verkrijgen, dient uw sportorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.

1. Algemene voorwaarden

2. Sport-gerelateerde voorwaarden

3. Grond-gerelateerde voorwaarden en vestigen hypotheek

Voorafgaand aan het verlenen van een borgstelling, moet het gebruiksrecht van de grond zeker worden gesteld door middel van:

Als (een van de) opschortende voorwaarde(n) voor het toekennen van de borgstelling, geldt dat er een hypotheek wordt gevestigd ten gunste van SWS. Hiermee krijgt SWS zekerheid over de betaling van mogelijke, toekomstige vorderingen op de aanvrager. Wanneer behalve SWS, ook de bank en/of de gemeente een hypothecaire inschrijving als voorwaarde opnemen, dient er sprake te zijn van een gezamenlijke 1e inschrijving. Onderling zullen de partijen een rangorde overeenkomen, mocht het onverhoopt komen tot uitwinning van de hypotheek.

4. Wel of geen gemeentegarantie

Een bancaire lening tot en met 100.000 euro kan volledig door SWS worden geborgd. Bij al lopende leningen met een 100% borging door SWS geldt als voorwaarde dat het uitstaand obligo van SWS, inclusief de nieuw toe te kennen borgstelling, het saldo van 100.000 euro niet overschrijdt. Wordt het saldo overschreden dan kan SWS, evenals bij leningen groter dan 100.000 euro, voor de nieuwe financiering een borgstelling verstrekken van maximaal 50%. In dat geval wordt van de gemeente waarin de vereniging is gevestigd, verwacht dat deze ook voor 50% garant staat.