Tarief

Het tarief voor de aanvrager(s)

Voor het aanvragen van een borgstelling voor een Noodkrediet brengt SWS geen vergoeding in rekening. Dit in afwijking van de borgstelling die voor investeringen in de accommodatie kan worden aangevraagd.

Het tarief voor de kredietverstrekker

SWS brengt de kredietverstrekker aan wie een borgstelling voor een Noodkrediet wordt verstrekt geen vergoeding in rekening. Dit in afwijking van de borgstelling die voor investeringen in de accommodatie kan worden aangevraagd.