Voorwaarden

Om een borgstelling van SWS voor een Noodkrediet te kunnen verkrijgen, dient uw sportorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.

1. Algemene voorwaarden

2. Voorwaarden bank

Ondanks dat de borgstelling kan worden verstrekt aan iedere in Nederland werkende bank is in de afspraken met de banken overeengekomen dat een Noodkrediet aangevraagd dient te worden bij de ‘huisbank’ van de sportorganisatie.

3. Grond-gerelateerde voorwaarden en vestigen hypotheek

SWS kan voorwaarden stellen aan het verstrekken van de borgstelling die betrekking hebben op het gebruiksrecht van de grond onder de sportaccommodatie en de wijze waarop dit wordt zeker gesteld. Daarbij kan worden gedacht aan:

Als (een van de) opschortende voorwaarde(n) voor het toekennen van de borgstelling kan tevens worden opgenomen dat er een hypotheek wordt gevestigd ten gunste van SWS. Hiermee krijgt SWS zekerheid over de betaling van mogelijke, toekomstige vorderingen op de aanvrager. Wanneer behalve SWS, ook de bank en/of de gemeente een hypothecaire inschrijving als voorwaarde opnemen, dient er sprake te zijn van een gezamenlijke 1e inschrijving. Onderling zullen de partijen een rangorde overeenkomen, mocht het onverhoopt komen tot uitwinning van de hypotheek.

4. Wel of geen gemeentegarantie

Een Noodkrediet tot 250.000 euro kan in beginsel volledig door SWS worden geborgd. In specifieke situaties houdt SWS zich het recht voor om een aanvullende borgstelling van de gemeente als voorwaarde te stellen.