21-09-2023

100% borging SWS? Of moet gemeente ook borg staan?

SWS krijgt regelmatig vragen of zij voor 50% of volledig borg kan staan voor bancaire financieringen. Voor leningen tot en met 100.000 euro geldt in de regel dat de volledige leensom door SWS kan worden geborgd. Voor leningen boven dit bedrag kan een borgstelling voor 50% van het bancair te lenen bedrag worden aangevraagd waarbij als voorwaarde geldt dat ook de gemeente borg staat.

Borgstellingskapitaal

Op basis van haar borgstellingkapitaal kan SWS bijna 150 miljoen euro aan borgstellingen uitzetten. Dit is niet voldoende om alle bancaire leningen van sportverenigingen in Nederland volledig te borgen. Mede daarom heeft SWS ervoor gekozen om maximaal 50% per bancaire lening te borgen voor leningen boven de 100.000 euro. Leningen tot en met 100.000 euro kunnen volledig door SWS worden geborgd. Daarbij wordt wel het saldo van de lopende leningen meegenomen waar SWS al zonder mede-borging van de gemeente borg voor staat.

Samenwerking gemeente

SWS gaat er in haar beleid vanuit dat de gemeente waar de sportvereniging gevestigd is ook een borgstelling van 50% van de lening verstrekt, als de lening meer dan 100.000 euro bedraagt. De bank verkrijgt met deze zekerheden bij leningen tot 500.000 euro een volledige dekking en kan vervolgens een lening tegen een marktconform rentetarief verstrekken. Inmiddels is dit binnen circa 90% van de gemeenten in Nederland gangbaar beleid. Voor veel gemeenten zijn er echter meer redenen om samen te werken met SWS:

Gedeeld risico
Een spreiding van het risico is voor gemeenten één van de redenen voor samenwerking met SWS. Los van het feit dat het voor de sportvereniging van essentieel belang is dat er 100% borging voor de bancaire lening wordt verstrekt is het voor de gemeente ook van belang dat dit risico niet volledig door de gemeente gedragen hoeft te worden, maar gedeeld kan worden met een andere partij.

Toetsing van project
Sportverenigingen die een aanvraag voor borging bij SWS doen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moet o.a. een financieringsplan en een meerjarenbegroting –waarin onder andere de verplichtingen aan de bank zichtbaar worden- worden aangeleverd. Naast de borgstelling van SWS die het mogelijk maakt om geld te lenen, kan de financiële beoordeling die is uitgevoerd het bestuur ook helpen waar het gaat om de financiële verantwoording van de plannen tegenover haar leden.

Jaarlijkse controle
Na realisatie van een project en opname van de lening blijft SWS het project volgen gedurende de looptijd van de borgstelling. Zodoende wordt er een ‘vinger aan de pols’ gehouden, zodat indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd. De jaarlijkse rapportages van SWS worden ter informatie ook aan de desbetreffende bank en gemeente ter beschikking gesteld.

 

Deel dit bericht