18-12-2019

Aantal wijzigingen in BOSA-subsidie in 2020

In 2020 wordt er voor sportorganisaties door het Ministerie van VWS middels de BOSA regeling 87 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. In vergelijking met 2019 -wanneer de regeling werd ingevoerd- zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Wijzigingen voor 2020

In 2020 is er door VWS verduidelijkt dat alleen sportorganisatie die amateursport beoefenen in aanmerking komen voor subsidie. De activiteiten voor deze organisaties moeten binnen 9 maanden na het moment van aanvraag starten.
De verantwoording voor sportorganisaties is wat makkelijker gemaakt. Zo hoeft voor facturen tot en met 1.000 euro geen betaalbewijs meer te worden afgegeven. Deze grens was in 2019 nog gesteld op 500 euro. De offertes moeten vanaf 2020 door zowel de leverancier als de sportorganisatie worden ondertekend.

Lagere subsidie

De subsidie voor investeringen in sportaccommodaties betreft 20%. De extra subsidie voor duurzame investeringen wijzigt van 15% in 2019 naar 10% in 2020. Voor bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting is daardoor in 2020 totaal 30% subsidie te verkrijgen. Dit subsidiepercentage geldt ook voor investering in toegankelijkheid.

Bevoorschotting

De bevoorschotting is eveneens door VWS aangepast. Waar -bij aanvragen boven de 25.000 euro- in 2019 gedurende de bouw een volledig voorschot werd verstrekt, wordt nu 80% als voorschot uitbetaald. De ‘overige’ 20% wordt op basis van afrekening achteraf beschikbaar gesteld.

Onderhoud, schoonmaakkosten en de aanschaf van kleding/materialen komen ook in aanmerking voor de BOSA subsidie.

Onderhoud subsidiabel

SWS-adviseurs zagen in 2019 veelvuldig dat bestuurders de focus leggen op investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. De aanvragen voor subsidie voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen worden dan (helaas) niet meegenomen, terwijl voor deze uitgaven eveneens een beroep kan worden gedaan op de BOSA-subsidie. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Minimaal 5.000 euro subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van 5.000 euro in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 25.000 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 30%) is de minimale investering 16.667 euro. Het subsidiabele bedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I.

Deel dit bericht