25-03-2020

Banken en SWS geven sportclubs ‘lucht’ met uitstel van aflossingsverplichtingen

Nu de sportparken voorlopig gesloten zijn en de sportwereld tot ‘stilstand’ is gekomen, maken sportverenigingen zich grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dat de banken reageren met de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen is dan ook een zeer welkome maatregel. SWS heeft deze banken inmiddels toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode.

Financiële impact van het coronavirus voor de sport

Werd de financiële schade voor amateursport eerder al begroot op 100 miljoen euro, de aangescherpte maatregelen leiden er toe dat dit bedrag door SWS al is bijgesteld tot 300 miljoen euro. Sportparken zijn voorlopig dicht tot 6 april, maar de signalen dat deze periode wel eens verlengd zou kunnen gaan worden lijken alsmaar groter te worden. Competities worden uitgesteld of vroegtijdig beëindigd en evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 al verboden. De zorgen dat het einde van de ‘sportvrije’ periode nog niet in zicht is nemen dan ook toe.
Maar ook daarna zal de financiële impact nog groot zijn. “Dat effect kan nog jaren doorwerken.”, aldus Stefan de Wit, seniorprojectadviseur bij SWS. “Als een sportclub al beschikt over een financiële buffer is de kans groot dat deze nu grotendeels moet worden aangesproken. Dat betekent voor noodzakelijke toekomstige investeringen, zoals het vervangen van tennisbanen of de renovatie van kleedkamers en clubhuizen, dat deze verder onder druk komen te staan en misschien financieel wel niet haalbaar zijn. Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze sportinfrastructuur.”

Banken en SWS komen met maatregelen clubs te hulp

Op 19 maart jongstleden maakten onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank gezamenlijk bekend dat ze hun klanten in het midden- en kleinbedrijf te hulp schieten. Voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, als de bedrijven in de kern gezond zijn en niet al betalingsproblemen hadden.
Inmiddels is duidelijk dat ook sportclubs in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling. Ook SWS heeft na overleg met haar arrangementspartners de toezegging gedaan om in die situatie de afbouw van de borgstelling voor eenzelfde periode op te schorten. De Wit laat weten dat SWS hierin graag samen met de banken optrekt: “Voor veel sportclubs is de financieringslast één van de grotere uitgavenposten. Uitstel geeft de clubs ruimte om te komen tot aanvullende maatregelen om de organisatie draaiende te houden. Dan is het vanzelfsprekend dat ook wij als SWS hieraan bijdragen om de clubs te helpen.”
De werkwijze die de banken hanteren met betrekking tot deze regeling kan in de praktijk verschillen. Zo laat ABN AMRO Bank weten dat clubs voor 31 maart 2020 moeten aangeven als ze geen gebruik willen maken van de uitstelregeling, terwijl clubs die een lening hebben afgesloten bij de Rabobank zich juist moeten aanmelden om het uitstel te krijgen. “Wij adviseren daarom alle clubs om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank”, aldus De Wit.

Deel dit bericht