21-09-2023

BOSA-Subsidie voor 2023 al uitgeput

De subsidieregeling BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodatie) is voor 2023 al ‘overvraagd’, volgens de website van DUS-I. Per 4 september 2023 is er 77 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 63 miljoen euro is toegekend. Daarnaast is er voor 28,5 miljoen euro in behandeling. Als de aanvragen worden toegekend dan is er voor dit jaar al een tekort van 14,5 miljoen euro. Tevens zullen er in de komende maanden ook nog clubs aanvragen willen doen.

Gevolgen voor de komende jaren

Navraag door SWS leert dat aanvragen die in 2023 worden afgewezen mogelijk in 2024 kunnen worden toegekend. Het risico, gebaseerd op berekeningen van SWS, daarbij is echter dat, rekening houdend met de verwachte aanvragen voor de resterende maanden in 2023, het budget voor 2024 dan medio mei 2024 al op zal zijn. Voor clubs die willen investeren en/of verduurzamen heeft dat grote financiële gevolgen.

,,Als de subsidiepot niet tijdig wordt aangevuld, heeft dit desastreuse gevolgen voor de sportsector en de verduurzaming ervan."

,,Voor het investeringsklimaat van de sportsector zou het passend zijn dat de overheid voor deze regeling voldoende budget beschikbaar heeft”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. ,,Sportclubs benutten de regeling bij investeringen in de accommodatie. Daarnaast geldt voor duurzame investering nog een bonus. Als de subsidiepot niet tijdig wordt aangevuld, heeft dit desastreuse gevolgen voor de sportsector en de verduurzaming ervan. De bouw- en rentekosten zijn de afgelopen jaren immers al fors opgelopen,” weet Zeegers.

BOSA Regeling voor 2024

Over de subsidieregeling is voor 2024 overigens nog niet formeel een akkoord bereikt. Dit lijkt in de laatste maanden van 2023 zijn beslag te moeten krijgen, maar in theorie zou de Tweede Kamer nog kunnen besluiten deze regeling niet te verlengen.
Dat er ook bij verlenging van de regeling wijzigingen zullen optreden lijkt aannemelijk. Positief daarbij is dat de subsidie voor verduurzaming en toegankelijkheid waarschijnlijk wordt verhoogd van 30% naar 40%.
Op de website van DUS-I wordt inzicht gegeven in de laatste stand van zaken en de mogelijke wijzigingen.
Ook SWS zal bestuurders op de hoogte houden van wijzigingen van de regeling en de beschikbare budgetten in de komende periode.

Deel dit bericht