04-05-2020

Coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport

Veel sportverenigingen krijgen in deze moeilijke periode steun van onder andere overheden, banken en fondsen als SWS, maar het is ook zinvol om naar de verschillende verplichtingen te kijken nu er in veel gevallen niets kan worden ‘geleverd’.

Lidmaatschap

SWS krijgt regelmatig vragen of hun leden de contributie moeten betalen nu er niet gesport kan worden. Volgens Arthur van der Hoeff, voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, gelden voor het lidmaatschap van een sportvereniging specifieke regels. ,,Uitgangspunt volgens de wet is dat een persoon lid blijft van de vereniging, totdat het lidmaatschap eindigt door bijvoorbeeld de dood, opzegging of royement. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De statuten kunnen anders bepalen, maar dit komt in de praktijk weinig voor, dus dat lijkt voor de meeste verenigingen geen groot risico te zijn”, aldus Van der Hoeff.

"De huurprijs moet in beginsel gewoon worden betaald, ook al kan er van het gehuurde geen gebruik worden gemaakt als gevolg van het coronavirus."

Huurovereenkomsten

Sportverenigingen hebben verschillende contractuele relaties waarbij dikwijls sprake is van huurovereenkomsten voor de sportaccommodatie. Volgens Van der Hoeff voorziet de wet echter niet in alle gevallen in een dwingend recht op verlaging van het afgesproken tarief of opschorting van dergelijke betalingsverplichtingen. “De huurprijs moet in beginsel gewoon worden betaald, ook al kan er van het gehuurde geen gebruik worden gemaakt als gevolg van het coronavirus. Volgens de wet kan er onder bepaalde omstandigheden aanspraak worden gemaakt op huurprijsvermindering als sprake is van een ‘gebrek’ (waaronder het niet kunnen gebruiken van het gehuurde valt). Voorwaarde is dat het gebrek volgens de verkeersopvattingen niet voor rekening van de huurder komt. En dat is nog maar de vraag in het geval van de coronacrisis. Ook bij huur kunnen in algemene voorwaarden nog specifieke afspraken gelden. Vaak is daarin bepaald dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek”, aldus Van der Hoeff.

Toekomstige overeenkomsten

Het is ook volgens Werner Altenaar van Marxman Advocaten de vraag of Corona als een overmachtssituatie kan worden betiteld. Wel adviseert hij om bij het afsluiten van nieuwe contracten om een ‘corona clausule’ op te nemen in het contract. “Het is belangrijk om epidemieën en pandemieën expliciet op te nemen in uw overmachtsclausule. Ook is het van belang om bij het aangaan van contracten na te denken wat de toekomstige gevolgen van corona voor beide partijen kan hebben.”

Onderling overleg

In de praktijk ziet SWS dat sportclubs vaak kiezen voor een ‘billijke oplossing’ voor beide partijen”, stelt SWS-adviseur Jan Smulders. ,,Het is altijd goed om af te wegen of je als sportvereniging gebruik wil maken van wettelijke rechten. Uit solidariteit en voor behoud van langlopende relaties kan het verstandiger zijn om niet de juridische route te volgen. Dit hangt uiteraard wel af van de casuïstiek.”

Deel dit bericht