17-03-2020

Coronavirus treft uiteraard ook sportclubs – “Schade nu al 100 miljoen euro”

Het Coronavirus heeft heel Europa in haar greep. Door de sluiting van onder andere horeca en vliegvelden worden veel sectoren financieel hard getroffen. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verwacht dat ook sportclubs financieel veel schade zullen leiden. ,,Gezondheid gaat boven alles, maar dat verenigingen dit in hun portemonnee gaan merken staat buiten kijf”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

Omvang schade

,,Mijn schatting is dat de schade voor sportverenigingen nu al richting de 100 miljoen euro gaat”, denkt Zeegers. ,,En dan heb ik het enkel over de breedtesport. Dit getal is gebaseerd op basis van een gemiddelde kantineomzet van bijna 75.000 euro die sportverenigingen hebben. Door het sluiten van de clubhuizen komt er geen kantineomzet binnen en zal een deel van de voorraad moeten worden weggegooid. De voetbalsport wordt daarbij het hardst geraakt, aangezien de voetbalclubs relatief gezien meer afhankelijk zijn van kantineopbrengsten dan andere sporten.
Dan blijft het vervolgens de vraag of de sportparken na 6 april weer open kunnen gaan en de competities weer worden hervat. Als dit niet het geval is zal de omvang van de schade vermoedelijk nog veel groter zijn. Nu wordt nog veel gesproken over uitstel van activiteiten, maar dat houdt natuurlijk een keer op.”

Vormen van schade

Naast het mislopen van kantineopbrengsten worden sportverenigingen ook op allerlei andere manieren getroffen. Dit is afhankelijk van het type sport en de omvang van activiteiten van een club. Indien een club trainers in loondienst heeft kan hiervoor compensatie plaatsvinden middels de werktijdverkorting, maar voor andere inkomsten is dat voorlopig niet het geval.
Een aantal verenigingen verhuren delen van hun accommodaties aan bijvoorbeeld organisaties voor naschoolse opvang, fitness, fysiotherapie of andere bedrijven en instellingen. Door het sluiten van het clubhuis is het de vraag dat deze inkomsten uit verhuur daadwerkelijk zullen binnenkomen.
Per type sport zal de schade ook enorm verschillen. De tennissport heeft volgens Zeegers een heel ander probleem. ,,Bij veel tennisclubs wordt het seizoen eind maart geopend met een ‘Open dag’. Nieuwe leden kunnen dan kennismaken met de sport. Deze evenementen worden natuurlijk allemaal afgelast wat gevolgen kan hebben voor de instroom van leden. Dit terwijl de jaarlijkse in- en uitstroom bij tennisvereniging doorgaans groot is.”
Sportverenigingen zijn voor hun sponsorinkomsten nagenoeg volledig afhankelijk van het MKB. Nu deze sector kampt met grote financiële onzekerheden is het de vraag of voldaan kan worden aan de huidige sponsorverplichtingen. Ook zal het werven van nieuwe sponsoren er naar aller waarschijnlijkheid niet eenvoudiger op worden.
En een zelfde probleem dient zich mogelijk aan bij de leden. Als die in hun inkomsten geraakt worden is het de vraag in hoeverre het lidmaatschap van de sportclub behouden kan blijven.

Financiële gevolgen sportclubs

De gevolgen kunnen volgens Zeegers groot zijn. ,,Ongeveer de helft van de sportclubs heeft een financiële buffer voor meestal toekomstige investeringen. Daarentegen heeft 7% van de verenigingen uit ons bestand op dit moment al moeite om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Deze groep zal ongetwijfeld gaan groeien. Wil je deze sportverenigingen niet de dupe laten worden van dit virus dan zullen extra maatregelen -die ook voor andere sectoren genomen zullen worden- moeten volgen. Dan kun je denken aan de mogelijkheid voor tijdelijke kredieten of gemeenten die huur voor sportvelden tijdelijk niet in rekening brengen.”

Deel dit bericht