18-12-2019

Duurzaamheidstour voor gemeenten – Route naar verduurzaming van de sport

In 2020 worden er op 27 verschillende locaties in Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten om te helpen met invulling geven aan de Routekaart verduurzaming sport. Door in versneld tempo de sportaccommodaties in Nederland energieneutraal en groener te gaan maken wordt een bijdrage geleverd aan het Klimaatakkoord waar wij ons als Nederland aan hebben gecommitteerd. De bijeenkomsten komen tot stand in samenwerking met NOC*NSF, VNG, VSG, RVO.nl, Ministerie van VWS, kenniscentrum sport en SWS.

Samen aan de slag binnen uw gemeente

In de Routekaart verduurzaming sport wordt de gezamenlijke ambitie ten aanzien van de sportaccommodaties in Nederland als volgt geformuleerd:

 •  Alle sportaccommodaties moeten in 2050 CO2-arm zijn.
 •  Er wordt gebruik gemaakt van circulaire materialen.
 •  Er wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen.
 •  De sportomgeving is klimaat adaptief.

 

Om dit per gemeente te realiseren is het van belang dat gemeenten en sportorganisaties samen aan de slag gaan en plannen maken hoe deze verduurzaming tot stand wordt gebracht. Om gemeenten en andere professionals (zoals verenigingsondersteuners) hierbij te helpen start begin 2020 de Duurzaamheidstour. In deze tour:

 • Wordt een kijkje achter de schermen genomen van een verduurzaamde sportlocatie.
 • Wordt informatie verstrekt over beschikbare ondersteuning die lokaal kan worden ingezet.
 • Wordt u geïnformeerd over de inhoud van de Routekaart verduurzaming sport.
 • Worden voorbeelden besproken zoals die zijn toegepast in andere gemeenten.
 • Gaan gemeenten direct zelf aan de slag om, onder begeleiding van experts, de eigen route uit te stippelen om sportaccommodaties binnen de eigen gemeente of regio te verduurzamen.

Inhoud programma

De informatiebijeenkomsten worden verzorgd door experts bij verschillende partijen. Op het programma staan bijdragen van:

 • VSG: Wat houdt de Routekaart verduurzaming sport in? Hoe kunnen gemeenten deze lokaal vertalen naar hun eigen gemeente en sportverenigingen?
 • De gemeente/provincie: hoe is deze aan de slag met het verduurzamen van zijn vastgoed of dat van partijen binnen de gemeente/provincie?
 • Kenniscentrum Sport: Welke ondersteuning bij vraagstukken rondom verduurzaming biedt het kennisplatform ‘Duurzamesportsector.nl’? Op het platform staan o.a. stappenplannen, best practices en het laatste nieuws over verduurzaming.
 • RVO: Licht toe op basis van voorbeelden uit de praktijk, onder andere kansen en verplichtingen, wijkgerichte aanpak. Wat komt er op gemeenten en regio’s af op het vlak van verduurzaming en hoe kunnen ze dit oppakken?
 • Het verhaal achter de locatie die wordt bezocht. Wat was de startsituatie, welke stappen zijn gezet en met welk resultaat?
 • NOC*NSF: Welke ondersteuningstrajecten zijn er voor sportclubs op het vlak van verduurzaming? NOC*NSF zal daarin meer vertellen over de praktijkervaringen van clubs.
 • Stichting Waarborgfonds Sport: Welke mogelijkheden zijn er op het vlak van financiering en subsidiering?

Inschrijven voor de Duurzaamheidstour

De eerste ronde van informatiebijeenkomsten start op 27 januari 2020 in Hengelo Overijssel. Voor alle locaties geldt dat het programma plaats vindt in de middag. Voor een compleet overzicht met data, locaties en tijden kunt u de website van VSG raadplegen.
Direct inschrijven kunt u hier.

Deel dit bericht