Extra aflossen als alternatief voor lage spaarrente

22-03-2016

De rente staat op een historisch laag niveau en dat is gunstig voor sportorganisaties die geld willen lenen om te investeren in de accommodatie. Penningmeesters die jaarlijks keurig een bedrag weten te reserveren voor toekomstige uitgaven, worden echter geconfronteerd met spaarrentes die tot ver onder de 1% zijn gedaald. Extra aflossen op lopende leningen is dan ook een serieus te overwegen alternatief.

Extra aflossen

In de regel worden er aan sportorganisaties geen aflossingsvrije leningen verstrekt. Dat betekent dat er jaarlijks lineair, of in sommige gevallen annuïtair, wordt afgelost op de in het verleden verkregen financiering. Dat er jaarlijks wordt afgelost, betekent niet dat de sportorganisaties geen mogelijkheid hebben om extra af te lossen op de leningen. Nagenoeg altijd is er wel sprake van een beperking waar het gaat om het ‘boetevrij’ aflossen van de lening. Dit staat omschreven in de kredietvoorwaarden. Boetevrij aflossen kan in de regel altijd tot 5 of tot 10% over de oorspronkelijke hoofdsom en incidenteel zien we dat 20% is overeengekomen. Aan het eind van de rentevaste periode kan normaal gesproken de volledig resterende hoofdsom in zijn geheel boetevrij afgelost worden.

Sparen of aflossen

Nu de rente op de spaarmarkt al sinds 2012 een constante daling laat zien, is het rendement over het spaartegoed van sportorganisaties afgenomen tot ver onder de 1%. De rente die anderzijds betaald dient te worden over nog eventuele lopende leningen, zal daar vaak enige procenten boven liggen. Vooral wanneer de lening enige jaren geleden is afgesloten kan dit tarief meer dan 5% bedragen.

Voor een sportorganisatie kan het dan ook financieel aantrekkelijk zijn om extra aflossingen te overwegen. Uiteraard dient in dat geval goed gekeken te worden naar de financiële buffer die minimaal aanwezig moet zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het hebben van een meerjaren investering- en onderhoudsplan is ook voor deze afweging belangrijk. In dat kader kan het gewenst zijn om de spaargelden niet als extra aflossing te gebruiken, maar geheel of gedeeltelijk voor de uitvoering van dat plan te reserveren.

Is er een deel van het spaargeld vrij besteedbaar, kijk dan goed naar de leningvoorwaarden die met de financier zijn overeengekomen of neem contact op met de geldverstrekker.

Deel dit bericht