Extra subsidiebudget voor duurzame investeringen

19-06-2018

Sportverenigingen kunnen in 2018 nog subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame maatregelen voor hun sportaccommodatie. Er is per eind juni 2018 nog een bedrag van 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Groot succes in 2016, 2017 en 2018

Voor de subsidieregeling was de afgelopen jaren veel belangstelling. Na de openstelling kreeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen enkele weken jaarlijks ongeveer 700 aanvragen binnen, waarmee het beschikbare budget overvraagd was. Dit heeft het Ministerie van VWS doen besluiten om voor 2018 2 miljoen euro extra ter beschikking te stellen. Van dit extra budget is eind juni nog 1,7 miljoen euro beschikbaar.

Type aanvragen

Het merendeel van de aanvragen had de afgelopen jaren betrekking op investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. Dit kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen. De terugverdientijd is onder andere afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 11 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben.

Bancair lenen

Als verenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame investeringen te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling.

Einde van de regeling

In 2018 is de EDS-regeling voor het laatste voor sportorganisaties beschikbaar. Als alternatief zal er in 2019 een subsidieregeling komen waarbij naar verwachting 35% aan subsidie kan worden verkregen voor duurzame investeringen. Toch adviseert SWS om in 2018 gebruik te maken van de huidige regeling. Het is immers aannemelijk dat het budget voor de nieuwe regeling zeer snel uitgeput zal zijn.

 

 

Deel dit bericht