25-01-2024

Financieringskosten fors gestegen

Als bij sportverenigingen wordt gesproken over ‘grote financiële uitdagingen’ wordt vaak gerefereerd aan de stijging van de inkoopkosten, energielasten en kosten van personeel. Aan dit rijtje kunnen volgens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ook de gestegen financieringskosten worden toegevoegd. SWS maakt zich voor sportverenigingen met name zorgen over de verslechterde financieringsvoorwaarden.

Rente stijgt drastisch

De rente is sinds het begin van 2022 aanzienlijk gestegen, hetgeen mede is veroorzaakt door renteverhogingen die door de centrale banken zijn doorgevoerd met als doel de inflatie in te perken. Dit heeft ook geleid tot hogere rentetarieven op leningen voor sportorganisaties.

Volgens SWS is de rente waartegen sportorganisaties met een borgstelling van SWS en gemeentegarantie kunnen lenen, in de afgelopen twee jaar gemiddeld met ongeveer 4% gestegen. De sportclubs waar SWS een borgstelling voor heeft verstrekt hebben gezamenlijk voor meer dan 200 miljoen euro aan leningen bij banken uitstaan. Worden de clubs bij het aflopen van de rentevastperiode geconfronteerd met een rentestijging van 4% dan kost dat deze sportorganisaties gezamenlijk meer dan 8 miljoen euro per jaar aan extra rentelasten! Let wel, dit is alleen het deel van de leningen voor sportorganisaties waar SWS bij betrokken is. De stijging van financieringslasten voor de gehele sportsector is dus nog hoger.

Rente struikelblok bij investeringen

Terwijl overheden, NOC*NSF en sportbonden sportclubs aanmoedigen te investeren, ziet SWS de stijgende financieringsrente als een struikelblok voor clubs om tot een goede businesscase te komen. Plannen moeten hierdoor worden versoberd, uitgesteld of blijken niet langer financieel haalbaar voor de betreffende club. Dat levert een potentieel gevaar op waar het gaat om het in stand houden van de kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur die wij in Nederland kennen.

Revolverend fonds als oplossing

Een oplossing om tot goede financieringsvoorwaarden en lage rentes te komen is volgens SWS het creëren van een revolverend fonds. Als partners voor kapitaal met een lage rente kunnen zorgen is er de mogelijkheid om sportclubs ook tegen lage rentes te laten lenen. Bij een dergelijk fonds kunnen de gelden die, door terugbetaling van de sportclubs, terugvloeien in het fonds opnieuw worden uitgezet. Dat zorgt ervoor dat met dezelfde euro meer kan worden gedaan en het fonds een structureel karakter krijgt.
Door SWS borg te laten staan voor de individuele leningen wordt gewaarborgd dat het fondsvermogen intact blijft. SWS is in gesprek met meerdere stakeholders om dit model op te zetten.

Deel dit bericht