21-09-2023

Geluidsoverlast bij padelbanen

De afgelopen jaren heeft SWS veel borgstellingen verstrekt voor de aanleg van padelbanen. De sport is in relatief korte tijd zeer populair geworden gezien het nog altijd groeiende aantal spelers. SWS krijgt regelmatig vragen van bestuurders over de aanleg van padelbanen en op welke wijze het traject met betrekking tot mogelijk geluidsoverlast moet worden aangepakt. SWS verwijst daarbij naar de overkoepelende bond de KNLTB.

Handreiking

De afgelopen jaren was er veel onduidelijk over wettelijke kaders, normen en richtlijnen. Dit is aanleiding geweest voor de KNLTB om de ‘Handreiking Padel en Geluid’ op te stellen die betrokkenen op lokaal niveau kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van padel op een specifieke locatie. In het traject voor het opstellen van deze handleiding is gebruik gemaakt van de expertise van diverse partijen en is onder andere gekeken naar het toetsingskader voor ruimtelijke ordering, relevante wetgeving en diverse geluidsonderzoeken. De handreiking is in beheer van Sportinfrastructuur, onderdeel van NOC*NSF.

Hoofdlijnen

In de handreiking staan een aantal aanbevelingen/aandachtspunten, waaronder:

  • Laat de casus akoestisch onderzoeken.
  • Treed in overleg met de gemeente en omwonenden.
  • Zoek een locatie zover mogelijk van omliggende woningen.
  • Het geluid van een padelbaan is niet in alle richtingen gelijk.

Maatwerk

Het blijft, ondanks bovenstaande hoofdlijnen, altijd maatwerk of de banen daadwerkelijk inpasbaar zijn. Ter plaatse zal moeten worden bekeken of de padelbaan ‘akoestisch inpasbaar’ is. De KNLTB adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van de plannen voor de realisatie van padelbanen.
De handreiking is o.a. te vinden op de website www.centrecourt.nl van de knltb

Deel dit bericht