19-09-2019

Hockeyclubs staan er financieel goed voor

Hockeyclubs staan er over het algemeen goed voor. Deze conclusie trekt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) naar aanleiding van een onderzoek onder hockeyverenigingen in het bestand van SWS. ,, Met name in de categorie waar niet op hoog niveau wordt gespeeld staan de clubs er prima voor, wat een compliment waard is voor deze bestuurders en vrijwilligers”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

Hockeyclubs financieel gezond

Liefst 96% van de clubs wordt als financieel gezond aangemerkt. Deze clubs kunnen hun bancaire lening prima betalen en in veel gevallen wordt er ook geld gespaard om toekomstige investeringen in bijvoorbeeld het clubhuis of velden te financieren. ,,Deze cijfers zijn buitengewoon goed te noemen en een compliment aan de besturen van hockeyclubs waard. Bij deze verenigingen wordt netjes volgens de begroting gewerkt en deze worden volgens onze cijfers maar incidenteel overschreden. Je zou dus kunnen stellen dat de hockeysport als financieel gezond valt te kwalificeren”, aldus Zeegers.

"Als er betalingsproblemen bij hockeyclubs zijn is dit vrijwel alleen bij clubs die op hoog niveau spelen"

Betalingsproblemen alleen bij tophockey

,,Als er betalingsproblemen bij hockeyclubs zijn is dit vrijwel alleen bij clubs die op hoog niveau spelen”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. Bij voetbalclubs zag je dat één op de 5 clubs waar het standaardteam op een relatief hoog amateurniveau (2de divisie, 3de divisie of hoofdklasse) uitkomt betalingsproblemen heeft. Bij hockeyverenigingen waar het 1e team in de hogere klassen (hoofdklasse of promotieklasse) speelt is dit zelfs 1 op de vier.

Veel geld naar de 1ste teams

De uitgaven aan een eerste elftal zijn volgens Zeegers in veruit de meeste gevallen de boosdoener bij de verenigingen die ‘op niveau’ spelen. ,,Clubs die op een hoger niveau uitkomen zijn verhoudingsgewijs veel meer kwijt aan trainerskosten en vergoedingen voor de eerste selecties. Daar staan dan wel sponsoropbrengsten en inkomsten uit de kantine tegenover, maar per saldo wegen deze niet tegen elkaar op.” Dit roept de vraag op of er binnen een club niet te veel aandacht uitgaat naar de eerste teams en het perspectief van de overige leden wel voldoende in ogenschouw wordt genomen. Deze leden betalen dan immers -met hun contributie- indirect voor de spelers en trainers van het eerste elftal. “In vergelijking met voetbalclubs zie je overigens wel dat hockeyverenigingen de personeelslasten ‘verdelen’ over heren en dames. Daarom hebben we bij dit onderzoek naar hockey zowel het niveau van de mannen als vrouwen betrokken.”

Transparanter

Een aantal verenigingen die uitkomen in de hoogste klasse van de hockeycompetitie neemt maatregelen om de uitgaven te beteugelen. Vaak worden deze maatregelen ingegeven door leden die het beu zijn om veel contributie te betalen waarvan indirect de spelers en trainers van de hogere teams worden betaald. ,,Voorheen werden er door besturen nog wel eens separate stichtingen opgericht om de betalingen verborgen te houden. Gelukkig zien we dit soort stichtingen de laatste jaren steeds minder en worden verenigingen transparanter,” aldus Zeegers.

Deel dit bericht