19-02-2021

Hoe staan sportverenigingen er financieel voor?

Bovenstaande vraag wordt met enige regelmaat aan de medewerkers van SWS gesteld, maar het antwoord is op dit moment lastig te geven. De horeca opbrengst is een vaak genoemde vorm van derving voor sportclubs en er zijn meerdere vormen van financiële schade. Daarentegen kunnen clubs gebruik maken van diverse compensatieregelingen en worden er kosten bespaard. Dit maakt de rekensom om ‘de schade op te maken’ complex.

Maatregelen

In 2020 nam de overheid verstrekkende maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Maatregelen die halverwege februari 2021 nog steeds van kracht zijn. Onder andere de clubhuizen moesten worden gesloten en er mag niet worden getraind in grotere groepen. Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk hoe lang deze maatregelen nog zullen duren.

Verschillen per sport en per vereniging

De impact van de maatregelen van de overheid is voor verschillende sporten wisselend. Zo is het voor ‘individuele’ sporten als tennis en golf nog mogelijk om de sport te beoefenen. Voor teamsporten als honkbal, hockey of voetbal is dat complexer. Daarnaast zijn er verenigingen die in de exploitatie in grote mate afhankelijk zijn van de horeca opbrengsten, terwijl deze afhankelijkheid bij andere verenigingen veel minder kan zijn.

Schade – versus compensatie

Met name qua kantineomzet zijn er forse dalingen zichtbaar wanneer deze wordt vergeleken met de omzet in voorgaande jaren. Eerder publiceerde SWS dat de omzetderving van sportverenigingen per ‘competitieweek’ ongeveer 13 miljoen euro bedraagt. Daarentegen lijken de maatregelen -vooralsnog- nauwelijks van invloed te zijn geweest op de contributie- en sponsoropbrengsten.
Aan kosten hebben clubs vaak kunnen besparen op bijvoorbeeld inkoop van kantine, energie- en personeelskosten. Ook hebben veel sportclubs gebruik gemaakt van de diverse compensatieregelingen als de NOW, TVL, TOGS en korting op de huren van gemeenten. De vraag is daarbij hoeveel schade er ‘overblijft’ na de kostenbesparingen en compensaties. Een vraag die pas beantwoord kan worden nadat de activiteiten weer op reguliere basis kunnen worden opgepakt.

Toekomstperspectief in het ongewisse

In ieder geval tot 2 maart 2021 blijven de maatregelen van kracht om het Coronavirus te beteugelen. Sportkantines zullen voorlopig dicht blijven en ook het trainen in groepen voor volwassenen lijkt op dit moment voorlopig niet mogelijk. De clubs proberen ondertussen, ieder op hun eigen manier, de binding met de leden te behouden. Wanneer de reguliere activiteiten weer opgestart kunnen worden blijft moeilijk in te schatten. Dat geldt eveneens voor het effect dat de Coronamaatregelen uiteindelijk zal hebben gehad op de ontwikkeling van ledenaantallen en financiën.

Deel dit bericht