02-12-2022

Investeren in sportaccommodaties onder druk

In de media is er veel aandacht voor de stijging van de energieprijzen waar sportclubs mee te maken hebben. SWS ziet dat naast deze prijsstijging van energie ook de oplopende rente en stijgende bouwkosten de investeringen in sportaccommodaties fors onder druk zetten.

Rente laat flinke stijging zien

Centrale banken hebben de rente de afgelopen periode fors moeten verhogen om de oplopende inflatie ‘in te dammen’. “Banken rekenen deze renteverhoging door in hun tarieven, waardoor ook de financieringslasten voor sportverenigingen toenemen”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “De rente is het afgelopen jaar met meer dan 3% gestegenen dat heeft een forse impact op de sector.” Dit geldt niet alleen voor sportclubs die een nieuwe lening afsluiten, maar ook voor clubs die een herziening van de rente krijgen van de bank. “Als we alleen uitgaan van een verhoging van de rente van de leningen waar SWS bij betrokken is dan bedragen de extra kosten jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro. Uiteraard zijn er verengingen die de rente voor een langere periode vast hebben gezet, maar als we uitgaan van de helft dan is het bedrag al aanzienlijk.”

Forse stijging bouwkosten

Ook de bouwprijzen zijn in het afgelopen jaar voor clubs omhooggeschoten. Werden er in 2020 bij clubs nog twee padelbanen aangelegd voor ongeveer 100.000 euro, inmiddels is de prijs hiervan verdubbeld. Los van de padelbanen geldt een verhoging van bouwprijzen voor de gehele sector. De sportclubs vangen de hogere investeringssom in de regel op door een hogere aanvraag van de BOSA-subsidie (20% van de extra investering) en een hogere leensom (80% van de extra investering). Vraag daarbij is of deze leensom kan worden gedragen in de exploitatie nu ook de rente is toegenomen.

“Volgens NOC*NSF zijn er mogelijk 450.000 leden die hun lidmaatschap willen opzeggen vanwege de stijgende kosten. "

Betaalbaarheid sport in geding

Stijgende (investerings)lasten bij de sportverenigingen zullen logischerwijs opgevangen moeten worden in de exploitatie. “Als de inkoop van de kantine stijgt zullen ook de prijzen in de kantine stijgen om eenzelfde winstmarge te behalen”, stelt Dick Zeegers. “Daarnaast is het de verwachting dat energiekosten ook zullen stijgen, wat zijn uitwerking wellicht zal hebben op de te betalen contributie. Dat de betaalbaarheid van sport voor bepaalde groepen daarmee in het geding komt valt zeker niet uit te sluiten,” denkt Zeegers. “Volgens NOC*NSF zijn er mogelijk 450.000 leden die hun lidmaatschap willen opzeggen vanwege de stijgende kosten. Een zeer zorgelijke tendens.”

Deel dit bericht