04-01-2019

Leningen tot en met 75.000 euro kan SWS volledig borgen

Met ingang van 1 januari 2019 heeft SWS haar toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure aangepast. Bancaire leningen tot en met 75.000 euro kan SWS volledig borgen. In dat geval is dus geen aanvullende gemeentegarantie nodig.

In de afgelopen jaren heeft SWS ervaring opgedaan met het 100% borgen van leningen ten behoeve van duurzame investeringen. Het financieringstraject dat sportorganisaties moeten doorlopen kon daarmee worden versneld. Met instemming van banken en andere stakeholders is er daarom voor gekozen om (onder voorwaarden) per 1 januari 2019 alle leningen tot en met 75.000 euro volledig te borgen. Een aanvullende gemeentegarantie is dan niet noodzakelijk.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Tennisvereniging X leent 40.000 euro voor een investering in nieuwe banen: SWS kan deze lening volledig borgen.
  • Hockeyvereniging Y leent 100.000 euro voor een investering in een nieuw clubhuis:  SWS kan deze lening voor maximaal 50%, dus 50.000 euro, borgen. De betreffende gemeente zal om een aanvullende garantie van eveneens 50.000 euro worden gevraagd. SWS kan deze financiering dus niet voor 75.000 euro borgen en aangezien het leningsbedrag hoger is dan 75.000 euro dient ook de gemeente een borgstelling te verlenen.

Om een borgstelling aan te vragen kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier van SWS.

Deel dit bericht