01-10-2020

Nieuwe maatregelen overheid kosten sportclubs ruim 40 miljoen euro

De overheid ziet zich door de wederom oplopende besmettingscijfers van COVID-19 genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen. Door het sluiten van de kantines bij sportverenigingen leiden sportclubs financieel schade. ,,Gezondheid gaat boven alles, maar dit zal de sportverenigingen meer dan 40 miljoen euro gaan kosten”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

Financiële schade

“Per week dat de sportcomplexen dicht zijn zal de financiële schade verder oplopen. Als voor alle sportclubs geldt dat de deuren tot 19 oktober 2020 gesloten moeten blijven loopt de financiële schade al snel richting de 40 miljoen euro. Daarnaast zijn er nu al tennisclubs die per direct hun competitiewedstrijden niet meer uitspelen, wat weer andere financiële gevolgen kan hebben.”

Meer schade

,,Een sluiting van de clubhuizen voor 3 weken heeft absoluut impact, maar is voor veel sportverenigingen nog wel te overzien”, denkt Zeegers. ,,Indien deze periode langer wordt dan zal dit een ander verhaal worden. Het bedrag aan gemiste inkomsten van het clubhuis loopt uiteraard per week op. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan sponsoren die een bijdrage betalen als shirtsponsor. Deze hebben coulance getoond bij de ‘lockdown’ in het voorjaar van 2020, maar zijn deze sponsoren weer zo coulant als er langere tijd geen toeschouwers mogen komen. Ook nu zij zelf mogelijk financiële schade ondervinden ten gevolge van de Coronamaatregelen.”

,,SWS en banken schieten sportclubs graag te hulp door kortlopende kredieten mogelijk te maken om te voorkomen dat een club failliet gaat”

Noodkredieten door SWS

In de sportwereld zijn de afgelopen periode diverse maatregelen genomen om sportverenigingen te compenseren voor geleden financiële schade. Zo helpen gemeenten met onder andere betalingsregelingen, kunnen clubs gebruik maken van de TOGS-regeling van de overheid en ook NOC*NSF, Rabobank, Oranjefonds en ING helpen sportclubs met eigen fondsen. Ook hebben veel verenigingen zelf acties gehouden en zijn de leden in grote getalen de clubs trouw gebleven en is er coulant omgegaan met de betaalde contributie.
Ondanks deze maatregelen is het goed denkbaar dat sportclubs toch ‘een financieel tekort’ in de exploitatie hebben. ,,Stel je hebt door het Coronavirus een schadepost van 100.000 euro. Aan eigen geld heb je als vereniging 20.000 euro en aan compensatie ontvang je van diverse partijen 30.000 euro. Dan heb je nog 50.000 euro te kort”, rekent SWS-directeur Dick Zeegers voor. ,,SWS en banken schieten sportclubs graag te hulp door kortlopende kredieten mogelijk te maken om te voorkomen dat een club failliet gaat”, aldus Zeegers.

Voorwaarden noodkrediet

SWS helpt sportclubs als er tijdelijk een tekort is. ,,We kunnen -door een bijdrage van het Ministerie van VWS- kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Wel stellen we een aantal voorwaarden”, wil Zeegers benadrukken. “Het is een lening die bij de huidige bank van de club moet worden afgesloten. Het is een lening en deze moet dus inclusief rentekosten worden terugbetaald. Het is dus geen gift. De vereniging moet kunnen aantonen dat er schade is door de Corona crisis en dat de club de lening in de komende jaren kan aflossen. We kunnen dus geen tekorten financieren die er al waren voor deze crisis.”

Voorkomen van faillissementen

Het Noodkrediet is er om de sportclubs die voor de sluiting van de sportparken financieel gezond waren, door de crisis heen te helpen. Zeegers is zich ervan bewust dat hierdoor keuzes moeten worden gemaakt bij het toekennen van een borgstelling die grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van sportclubs. ,,Het is absoluut niet onze insteek, maar in theorie wel goed denkbaar dat wij borgstellingsaanvragen van verenigingen moeten afwijzen. Dit aangezien er bijvoorbeeld al voor de Corona crisis sprake was van een fors tekort. In die gevallen kan het zo zijn dat een faillissement van een vereniging niet voorkomen kan worden. Nogmaals wil ik benadrukken dat dit uiteraard niet het gewenste scenario is, maar dit zou wel voor kunnen komen. Het Noodkrediet is er om de clubs te helpen die tijdelijk problemen hebben. Niet de clubs waar dit al langer speelde.”

Deel dit bericht