06-07-2021

Nieuwe wet WBTR heeft gevolgen voor bestuurders

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van het bestuur bij sportverenigingen en stichtingen te verbeteren en onverantwoordelijk beheer van het bestuur te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per deze datum aan de wetgeving voldoen.

Bestuursaansprakelijkheid

Als bijvoorbeeld een voorzitter van een hockeyvereniging opdracht geeft om een nieuwe blaashal aan te schaffen en achteraf blijkt dat er onvoldoende geld beschikbaar is om de leverancier te betalen, dan is het de vraag of de voorzitter dit logischerwijs had kunnen weten. Er kan in dit voorbeeld sprake zijn van ‘ernstiger verwijtbaar gedrag’, waardoor de voorzitter aansprakelijk is met zijn privévermogen. Daarnaast is niet alleen de voorzitter, maar zijn ook de overige leden van het bestuur aansprakelijk.

Persoonlijk aansprakelijk

De gevolgen voor bestuurders kunnen ingrijpend zijn. Advocaatkosten kunnen bij een claim al snel oplopen tot meer dan 10.000 euro en er zijn in Nederland gevallen bekend dan mensen als gevolg daarvan hun huis hebben moeten verkopen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan vaak uitkomst bieden in dit soort gevallen, aangezien deze verzekering eventuele kosten kan dekken.
SWS wil bestuurders wijzen op deze gewijzigde regelgeving. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.wbtr.nl

Deel dit bericht