04-01-2019

Penningmeester let op verandering van fiscale maatregelen

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal fiscale maatregelen van kracht geworden die voor sportorganisaties financiële gevolgen zullen hebben. Meest ingrijpend is de verruiming van de btw-vrijstelling, waarvoor ter compensatie een subsidieregeling (BOSA) in werking is getreden. Andere wijzigingen betreffen de aanpassing van de vrijwilligersvergoeding en het kantineforfait.

Vrijwilligersvergoedingen in 2019 hoger

Veel sportverenigingen worden door ‘een leger’ aan vrijwilligers in stand gehouden. Een aantal van deze vrijwilligers krijgt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Tot en met 2018 bedroeg deze onbelaste vergoeding maximaal 1.500 euro per jaar. Met ingang van 1 januari 2019 is deze vergoeding omhoog gegaan naar 1.700 euro per jaar. Het kabinet onderkent hiermee het grote belang van vrijwilligers voor sportorganisaties.

Kantineforfait omhoog

Door een verhoging van het lage belastingtarief van 6% naar 9% wordt het ‘kantineforfait’ voor sportverenigingen per 1 januari 2019 verhoogd van 11,5% naar 13%.

Sportverenigingen met een kantineomzet die hoger is dan 68.066 euro zijn btw-plichtig voor de kantineomzet. Aangezien bij veel clubs die btw-plichtig zijn de diensten onder zowel het hoge als het lage btw-tarief vallen biedt de fiscus een forfaitair percentage aan. Aangezien het verlaagde belastingtarief omhoog gaat, zal ook het forfaitair percentage omhoog worden bijgesteld.

Deel dit bericht