Rabobank versterkt sportverenigingen

16-05-2018

Een sportorganisatie die een borgstelling bij SWS aanvraagt maakt zelf de keuze bij welke bank een lening wordt aangevraagd. De praktijk leert dat dit de ABN AMRO Bank, ING BankRabobank en Triodos Bank zijn waar deze clubs terechtkomen. Met deze banken heeft SWS werkafspraken vastgelegd om het aanvraagtraject voor de clubs eenvoudiger en voordeliger te maken.

Het aandeel borgstellingen dat in de historie van SWS is verstrekt aan de Rabobank (66%), staat symbool voor de wijze waarop de bank betrokken is bij rol van de verenigingen binnen onze samenleving. Dat deze betrokkenheid verder gaat dan enkel het financieren van deze clubs blijkt onder andere uit het vernieuwde sponsorprogramma: Rabo Versterkt.

Cement van de samenleving

“Wij geloven in het belang en de kracht van verenigingen en stichtingen en zien hen als het cement van onze samenleving. Verenigingen en stichtingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden met elkaar”, aldus Tom van Kuyk, Sponsorstrateeg Rabobank. “Als grootste lokale sponsor is de Rabobank verbonden met een groot aantal van deze verenigingen. Verenigingen kampen echter met een teruglopend aantal vrijwilligers, leden, financiële bijdrages, veranderend consumptiegedrag en een sterke wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de verenging. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van de Rabobank. Hoe? Verenigingen en stichtingen aan de hand van hun eigen ambities weer zelfredzaam maken. Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen met kennis, mensen en communicatiekracht kunnen wij hierin het verschil maken.”

Gemotiveerde verenigingen staan centraal

Rabobank stelt binnen haar sponsorbeleid alle verenigingen, stichtingen en clubs die ons land rijk is centraal. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de sportkoepels, sportbonden en kenniscentra uit de sport.

Met het verenigingsprogramma dat in samenwerking met deze partners is ontwikkeld, wil de bank verenigingen een-op-een begeleiden om ze weer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.

Voorwaarde voor het sterker kunnen maken van het verenigingsleven is dat de verenigingen gemotiveerd zijn om mee te doen. Verenigingen die mee willen doen met het traject, worden vooraf geselecteerd op basis van hun eigen ambities. Lokale banken roepen hen op die ambities kenbaar te maken. Na zorgvuldige beoordeling worden de verenigingen geselecteerd die kunnen deelnemen aan het traject.

Binnen een traject wordt een procesbegeleider aangesteld die het geheel coördineert en faciliteert. Na de selectie volgt een bestuurlijke intake met het bestuur, trainers, leden en ouders van leden, begeleid door de procesbegeleider. Daarna wordt het plan voor de ondersteuning samengesteld en gaat de vereniging samen met de procesbegeleider aan de slag. Naast de intensieve inhoudelijke begeleiding mag een vereniging rekenen op een geldelijke sponsorbijdrage. Om voor het traject in aanmerking te komen is het geen voorwaarde dat de vereniging al een bestaande relatie is van de Rabobank.

Vereniging gaat aan de slag met ‘eigen thema’

Hoe het traject er uitziet en welk thema wordt aangepakt is geheel afhankelijk van de specifieke wensen en ambities van de vereniging.

Binnen het programma dat geboden wordt aan verenigingen kan daarom gedacht worden aan ondersteuning met kennis en kunde en hulp bij thema’s als:

Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?

Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?

Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?

Hoe kom ik tot een goed sponsorplan?

Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen?

Rol van de Rabobank

Deze manier van sponsoren vraagt een geheel andere rol van de Rabobank wanneer deze wordt vergeleken met de ‘traditionele’ wijze van sponsoren. Het betreft een intensieve manier van samenwerken die kan gaan over het meedenken over de organisatiestructuur tot een constructieve uitwerking van maatschappelijke projecten in de buurt.

Tom van Kuyk: “De kern is dat we echt samen met de vereniging aan de slag gaan. Samen helpen we verenigingen om hun eigen functie te versterken en hun eigen rol te pakken in de lokale gemeenschap.”

Financiering voor sportvereniging

Naast Rabo Versterkt biedt Rabobank goede mogelijkheden om – in combinatie met een borgstelling van SWS- investeringen bancair te financieren. ,,Wij bieden vereniging een totaaloplossing voor bankzaken”, stelt Ellen Bekius, Financieringsspecialist Franchise & Arrangementen van Rabobank. ,,Sportverenigingen kunnen bij Rabobank terecht voor betalingsverkeer, verzekeren en financiering. Wij bieden daarbij concurrerende tarieven en een efficiënt en transparant proces. Informeer gerust naar de mogelijkheden via uw lokale accountmanager.”

Deel dit bericht