05-02-2020

Sportlening met lage rente via BNG

SWS verstrekt borgstellingen ten behoeve van sportverenigingen om bancaire leningen tegen gunstige voorwaarden mogelijk te maken. Met een aantal banken heeft SWS een arrangement afgesloten. Vanaf januari 2020 is daar het BNG Duurzaamheidsfonds bij gekomen. Met de introductie van de ‘Sportlening’ kunnen sportverenigingen tegen relatief lage rente leningen verkrijgen.

Sportlening BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt een lening vanaf € 10.000,- tot € 500.000,- tegen een aantrekkelijk rentetarief, indien er sprake is van een borgstelling van SWS, al dan niet aangevuld met gemeentegarantie. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank en wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds. De leningen kunnen onder andere worden verstrekt voor investeringen in velden, zonnepanelen op het dak, LED verlichting in de kantine, of het (ver)bouwen van het clubhuis.

Heleen Plante, fondsmanager BNG Duurzaamheidsfonds van SVn:

“Wij zijn erg trots op de uitbreiding van dit fonds’’, aldus Heleen Plante, fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds bij SVn. “Met deze Sportlening kunnen we veel sportverenigingen in Nederland helpen met het investeren in hun sportlocaties, zodat jong en oud op een duurzame manier kunnen blijven sporten. Nu en in de toekomst.”

Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank en voorzitter van de Raad van Toezicht van het BNG Duurzaamheidsfonds:

“Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van BNG Bank. Door uitbreiding van het BNG Duurzaamheidsfonds met een sportlening komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar eenvoudige financiering voor duurzame projecten en ondersteunen we de energietransitie.”

Dick Zeegers (directeur SWS), Geurt Thomas (bestuurlid stg BNG Duurzaamheidsfonds), Heleen Plante (fondsmanager Stg BNG Duurzaamheidsfonds) en Pieter Opperman (bestuursvoorzitter Stg BNG Duurzaamheidsfonds) ondertekenen de samenwerkingovereenkomst.

Deel dit bericht