Sportplus verenigingen in Rotterdam een uniek en sterk concept

01-09-2015

Het verlenen van borgstellingen ten behoeve van sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie is de primaire doelstelling van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Daarnaast wordt SWS met enige regelmaat door sportorganisaties en/of overheidsinstanties gevraagd om adviezen te verstrekken waarbij specifieke kennis van SWS gewenst is ten aanzien van de financiële situatie bij sportverenigingen. In dat kader heeft SWS, in opdracht van Rotterdam Sportsupport, meegewerkt aan de financiële toetsing van Rotterdamse sportverenigingen die het predicaat ‘Sportplus’ krijgen.

Sportplus

Het sinds 2003 operationele Rotterdam Sportsupport richtte zich in de beginjaren voornamelijk op de bestuurlijke, organisatorische en financiële ondersteuning van de Rotterdamse sportverenigingen. Deze dienstverlening vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. De dienstverlening is inmiddels uitgebreid door het inzetten en versterken van sportverenigingen die een direct aantoonbare bijdrage kunnen leveren op vele maatschappelijke terreinen. Sportverenigingen zijn een onmisbare schakel bij het laten slagen van projecten die van Rotterdam een gezonde en leefbare sportstad moeten maken. Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties werken dan ook met elkaar samen om dit te realiseren. Cliënten van jeugdzorgorganisaties trainen bijvoorbeeld op de velden van de club. Of een fysiotherapeut verwijst mensen naar een vereniging om er actief te blijven na hun revalidatie. Dankzij het ‘Sportplus’ predicaat weten maatschappelijke organisaties welke clubs een maatschappelijke meerwaarde -, kwaliteit – en continuïteit bieden. Dit predicaat maakt duidelijk welke verenigingen mogelijk interessant zijn om mee samen te werken. Tegelijkertijd geeft het predicaat de verenigingen de kans om zichzelf te promoten bij huidige en potentiële leden, partners, bedrijven en de gemeente.

Financiële situatie sportverenigingen

Om de financiële situatie van de verenigingen die het predicaat ‘Sportplus’ krijgen in beeld te brengen heeft Rotterdam Sportsupport de samenwerking gezocht met SWS. Sportsupport hecht er waarde aan om te weten of de 30 (potentiële) ‘Sportplus’ verenigingen een voldoende sterke financiële basis hebben en heeft SWS gevraagd hiervan een financiële analyse te maken. Deze beoordeling wordt door Sportsupport meegenomen in haar oordeel om verenigingen het predicaat ‘Sportplus’ te geven en te laten behouden. Daarmee wordt een duidelijk signaal afgegeven aan verenigingen dat niet alleen de inzet voor bepaalde maatschappelijke activiteiten belangrijk wordt gevonden, maar dat het toch ook zaak blijft dat verenigingen hun eigen financiën op orde houden.

Voorbeeld sportplus vereniging

Voetbal- en cricketclub V.O.C. is een van die zogeheten ‘Sportplus’ verenigingen. De club is met 1.400 leden een van de grootste sportverenigingen van Rotterdam. “Tot een paar jaar geleden waren we alleen met sport bezig”, aldus voorzitter Arjan Nataraj. ”Sindsdien willen we iets extra’s doen voor de stad. Zo zetten we in op gezonde voeding, duurzaamheid en bieden we één dag per week werk aan zes cliënten van zorginstelling ‘Pameijer’. Zij maken ons complex schoon en doen daarmee werkervaring op.”

V.O.C. is ook minimaal de komende twee jaren officieel een Sportplus-vereniging. De club dankt dit aan de succesvolle maatschappelijke activiteiten, zoals meisjesvoetbal, de School Sportvereniging, het programma Positief Coachen, een gezonde sportkantine, de begeleiding van Bureau Halt kandidaten, het zakgeldproject voor jonge leden en streeft de club in het kader van duurzaamheid naar een energie neutrale vereniging.

Het bestuur van V.O.C. is blij met de ‘Sportplus’ status. Het is een bekroning op het werk dat mede mogelijk wordt gemaakt doordat vele V.O.C.’ers zich inzetten voor de maatschappelijke activiteiten.

Kijk voor meer voorbeeldclubs of –projecten op de website van Rotterdam Sportsupport.

Rol SWS

Wat kan de toegevoegde waarde zijn van SWS voor initiatieven binnen uw gemeente?

Mogelijk dat binnen uw gemeente een project loopt (of wordt opgestart) dat vergelijkbaar is met het project van Rotterdam Sportsupport en waarbij kennis over de financiële situatie van verenigingen een meerwaarde kan opleveren. Neemt u daarom gerust contact op met de adviseur uit uw regio om te informeren welke rol SWS eventueel voor u zou kunnen vervullen.

Deel dit bericht