06-07-2021

Sportverenigingen maken balans op nu Coronamaatregelen worden afgebouwd

In 2020 nam de overheid verstrekkende maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. De laatste weken worden er door het kabinet steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Voor veel sportverenigingen is dit goed nieuws, aangezien er op de club weer activiteiten mogelijk zijn. Langzaam wordt inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn geweest van de Coronamaatregelen. Voor een groot deel van de sportverenigingen lijken die vooralsnog mee te vallen.

Maatregelen

Sluiting van het gehele sportpark, geen toeschouwers of het sluiten van het clubhuis waren maatregelen die door de overheid in de afgelopen periode zijn genomen. De impact van deze maatregelen van de overheid is voor verschillende sporten wisselend. Zo was het voor ‘individuele’ sporten als tennis en golf nog mogelijk om de sport te beoefenen. Voor teamsporten als honkbal, hockey of voetbal is dat complexer, terwijl de binnensportverenigingen letterlijk voor een dichte deur kwamen te staan. Daarnaast zijn er verenigingen die in de exploitatie in grote mate afhankelijk zijn van de horeca opbrengsten, terwijl deze afhankelijkheid bij andere verenigingen veel minder kan zijn.

Schade – versus compensatie

Met name qua kantineomzet zijn er forse dalingen zichtbaar. Uit de jaarcijfers 2020 die SWS inmiddels van diverse sportverengingen heeft ontvangen blijkt dat de omzet gemiddeld met meer dan 60% is afgenomen. Bij de contributie- en sponsoropbrengsten zijn de gevolgen van de maatregelen (vooralsnog) veel minder zichtbaar. Ook zijn er sportverenigingen die juist hebben kunnen profiteren van toenemende belangstelling zoals tennis.
Aan kosten hebben clubs vaak kunnen besparen op bijvoorbeeld de kantine-inkopen energie- en personeelskosten. Tevens hebben veel sportclubs gebruik gemaakt van de diverse compensatieregelingen als de NOW, TVL, TOGS en korting op de huren van gemeenten. De vraag is daarbij hoeveel schade er ‘overblijft’ na de kostenbesparingen en compensaties. Een vraag die – gezien de vele variabelen- lastig te beantwoorden is.

Financiële problemen

Wat een goede indicatie geeft voor de beantwoording is de behoefte van sportverenigingen aan tijdelijke kredieten om ‘te overleven’. Vanaf juli 2020 is het bij SWS voor sportorganisaties mogelijk om een borging voor een tijdelijk krediet aan te vragen als de Coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Vooralsnog hebben 3 sportverenigingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Op basis hiervan en de jaarstukken die SWS ontvangt van de sportorganisaties waar een borgstelling aan is verstrekt valt voorlopig te concluderen dat per saldo de financiële schade lijkt mee te vallen. Die conclusie ligt in lijn met de uitkomsten van de ‘Monitor Sport en Corona III’, waarin het Mulier Instituut de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector in beeld brengt. Ook daarin wordt gesteld dat de financiële impact voor de sportverenigingen lijkt mee te vallen, al zijn er wel duidelijk verschillen tussen verenigingen. De grootste zorg van de verenigingen zit, volgens dit onderzoek, in de ontwikkeling van het ledental. SWS ziet dit terug in de praktijk waarbij een aantal verenigingen er bijvoorbeeld voor kiest een korting op de contributie te geven voor het komende seizoen. Dit soort maatregelen kan nog een negatief financieel effect hebben op de exploitatie van het komende jaar.

Deel dit bericht