04-01-2019

Stijging van sponsorinkomsten in 2018

De sportverenigingen waar SWS de jaarstukken van heeft ontvangen hebben in het afgelopen seizoen gemiddeld bijna 3% meer aan sponsoropbrengsten binnengekregen dan het jaar ervoor. Met name de tennisverenigingen profiteerden van hogere opbrengsten van sponsoring. In deze tak van sport bedroeg de stijging liefst 11%.

Deze forse stijging kan niet los worden gezien van het economisch herstel in Nederland. Bedrijven hebben een hoger budget om sportclubs te ondersteunen. Daarnaast zijn verenigingen volgens SWS steeds meer in staat om hun toegevoegde waarde voor sponsors te kunnen benutten. ,,Vroeger was sponsoring voornamelijk gunnen. Tegenwoordig weten sportclubs steeds beter hoe ze exposure kunnen geven aan hun sponsoren”, aldus Stefan de Wit, senior-projectadviseur bij SWS. Dat het specifiek de tennisverenigingen zijn die de grootste gemiddelde stijging lieten noteren is opvallend. “Een reden zou kunnen zijn dat deze verenigingen naar alternatieve inkomstenbronnen zijn gaan kijken nu het ledenaantal op landelijk niveau de afgelopen jaren flink is gedaald.”

Opbrengsten kantine stabiel

De kantineopbrengsten blijven voor veel clubs een belangrijke inkomstenbron. Bij voetbalverenigingen komt gemiddeld een derde van de totale inkomsten uit de kantine. Bij andere verenigingen -zoals bijvoorbeeld atletiek en tennis- ligt dit fors lager. In het afgelopen jaar bleven de inkomsten van de kantine bij de verenigingen -met een stijging van 0,41%- nagenoeg gelijk.

Tussen verschillende type sporten was het beeld wisselend. Zo was de omzet bij golf en hockey bijvoorbeeld hoger, maar bij schietsport, atletiek, tennis en watersport lager.

Energiekosten

Aan energiekosten is door sportverenigingen ook minder uitgegeven. Mede door de EDS subsidieregeling hebben veel verenigingen geïnvesteerd in duurzame maatregelen. SWS heeft relatief veel verenigingen in haar bestand die hebben geïnvesteerd in duurzame investeringen. Het is daarom de vraag of deze daling representatief is voor alle sportclubs. De daling van de energiekosten bedroeg gemiddeld bijna 4%. Bij de verenigingen die energie bespaarden werd voornamelijk geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting

Deel dit bericht