19-09-2019

Subsidiepot BOSA in 2019 nog ruim voldoende

In 2019 is er voor sportorganisaties door VWS 80 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. Medio september 2019 is er volgens de uitvoeringsorganisatie DUS-I voor bijna 58 miljoen euro aan BOSA subsidie aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag naar verwachting nog gaan oplopen, maar de vrees dat het budget in 2019 zou ‘vollopen’ is -gelukkig- ongegrond geweest.

Onderhoud en kleding subsidiabel

SWS-adviseurs zien veelvuldig dat bestuurders de focus leggen op investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. De aanvragen voor subsidie voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen worden dan (helaas) niet meegenomen, terwijl voor deze uitgaven eveneens een beroep kan worden gedaan op de BOSA-subsidie. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Minimaal 5.000 euro subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van 5.000 euro in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 25.000 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 35%) is de minimale investering 14.285 euro. Het subsidiabele bedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Wijzigingen voor 2020

De subsidieregeling zal in 2020 overigens enkele wijzigingen bevatten. Zo hoeft voor de facturen tot en met 1.000 euro geen betaalbewijs meer te worden gegeven. Deze grens is in 2019 nog 500 euro. De offertes moeten vanaf 2020 door zowel de leverancier als de sportorganisatie worden ondertekend. De extra subsidie wijzigt van 15% naar 10%. Voor duurzame maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting is daardoor in 2020 nog 30% subsidie te verkrijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I .

Deel dit bericht