26-11-2018

Subsidieregeling sportaccommodaties

De introductie van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor sportorganisaties en de SPUK voor gemeenten, blijft de gemoederen flink bezig houden. Ondanks dat de datum van 1 januari 2019 rap dichterbij komt merkt ook SWS dat er nog tal van vragen zijn en het voor veel bestuurders nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties voor de eigen situatie nu exact zullen zijn.

Veel vragen

SWS krijgt veel vragen van sportorganisaties en gemeenten over de aangekondigde wijzigingen. Moeten investeringen nu wel of niet worden uitgesteld? Hoe zit dat met de aanschaf van materialen? Voor welke investeringen/kosten kan straks een beroep worden gedaan op de subsidieregeling? Moeten de werkzaamheden zijn afgerond per 1 januari om de btw nog volledig in aftrek te kunnen nemen? Wat als de subsidiepot straks wordt overvraagd?

Op de website van DUS-I, de uitvoeringsorganisatie voor deze subsidie, staat inmiddels een lijst met vragen en antwoorden over de subsidieregeling. Deze lijst wordt steeds uitgebreid. SWS adviseert sportorganisaties om met enige regelmaat de website te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de laatste aanvullingen.

Uitstel gemeenten

Ook voor tal van gemeenten geldt dat zij nog volop bezig zijn met het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de wijzigingen per 1 januari 2019. Dat is reden geweest om de uiterste aanvraagdatum voor de regeling Specifieke Uitkering Sport te verschuiven van 30 november 2018 naar 30 april 2019.

Ook voor deze regeling geldt dat er inmiddels tal van vragen en antwoorden te vinden zijn op de site van DUS-I.

Deel dit bericht