04-05-2020

SWS maakt “Noodkrediet” voor sportclub mogelijk

Sportverenigingen kunnen door de Corona crisis financiële schade hebben opgelopen door het niet kunnen beoefenen van hun sportactiviteiten. Veel sportverenigingen maken zich daardoor grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te blijven voldoen. Mede dankzij een bijdrage van 10 miljoen euro van het Ministerie van VWS, biedt SWS vanaf 1 mei 2020 specifieke borgstellingen aan, waardoor banken zogenaamde “noodkredieten” kunnen verstrekken.

Noodkredieten door SWS

In de sportwereld worden diverse maatregelen genomen om sportverenigingen te compenseren voor geleden financiële schade. Zo helpen gemeenten met onder andere betalingsregelingen, kunnen clubs gebruik maken van de TOGS-regeling van de overheid en ook NOC*NSF, Rabobank, Oranjefonds en ING helpen sportclubs met steunfondsen.
Op 19 maart jongstleden maakten onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank gezamenlijk bekend dat ze sportverenigingen te hulp schieten door aflossingen voor 6 maanden op te schorten. Naast deze maatregelen is het goed denkbaar dat sportclubs toch ‘een financieel tekort’ in de exploitatie hebben.

“Stel je hebt door het Coronavirus COVID-19 een schadepost van 100.000 euro. Aan eigen geld heb je als vereniging 20.000 euro en aan compensatie ontvang je van diverse partijen 30.000 euro. Dan heb je nog 50.000 euro te kort”, rekent SWS-directeur Dick Zeegers voor. “SWS en banken schieten sportclubs graag te hulp door borgstellingen in combinatie met kortlopende kredieten te verstrekken om te voorkomen dat een club failliet gaat”, aldus Zeegers.

Voorwaarden noodkrediet

Door een bijdrage van het Ministerie van VWS kan SWS sportclubs helpen als er tijdelijk een financieel tekort is.

,,We kunnen kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Wel stellen we een aantal voorwaarden”, wil Zeegers benadrukken. “Het is een lening die bij de huidige bank van de club moet worden afgesloten. Het is een lening en deze moet dus inclusief rentekosten worden terugbetaald. Het is dus geen gift. De vereniging moet kunnen aantonen dat er schade is door de Corona crisis en dat de club de lening in de komende jaren kan aflossen. We kunnen dus geen tekorten financieren die er al waren voor deze crisis.”

"Het Noodkrediet is er om de clubs te helpen die tijdelijk financiële problemen hebben. Niet de clubs waar dit al langer speelde.”

Voorkomen van faillissementen

Het Noodkrediet is er om de sportclubs die voor de sluiting van de sportparken financieel gezond waren, door deze COVID-19 crisis heen te helpen. Zeegers is zich er van bewust dat hierdoor keuzes moeten worden gemaakt bij het toekennen van een borgstelling die grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van sportclubs. “Het is absoluut niet onze insteek, maar in theorie wel goed denkbaar dat wij borgstellingsaanvragen van verenigingen moeten afwijzen. Dit aangezien er bijvoorbeeld al voor de Corona crisis sprake was van een fors financieel tekort. In die gevallen kan het zo zijn dat een faillissement van een vereniging niet voorkomen kan worden. Nogmaals wil ik benadrukken dat dit uiteraard niet het gewenste scenario is, maar dit zou wel voor kunnen komen. Het Noodkrediet is er om de clubs te helpen die tijdelijk financiële problemen hebben. Niet de clubs waar dit al langer speelde.”

Steunpakket aan de sportsector

De bijdrage van 10 miljoen euro van het Ministerie van VWS is onderdeel van een breder steunpakket aan de sportsector. Minister Van Rijn is blij met het extra geld voor de sport. “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het Coronavirus.”

Deel dit bericht