05-01-2022

Toename aantal borgstellingen ‘ondanks corona’

2021 zal voor veel organisaties de boeken in gaan als een jaar van het coronavirus. Ondanks de gevolgen van het virus is het aantal borgstellingen dat SWS in 2021 heeft verstrekt op een recordhoogte uitgekomen. Zo werden ruim 100.000 sporters, verdeeld over 178 sportclubs, geholpen bij de realisatie of renovatie van hun sportaccommodatie. Historisch gezien zijn dit de hoogste aantallen ooit voor SWS in een jaar.

Noodkredieten

Naast de 178 verstrekte ‘reguliere’ borgstellingen werd 1 borgstelling verstrekt ten behoeve van een Noodkrediet. Deze Noodkredieten zijn bedoeld voor clubs die door de COVID-19 maatregelen in financiële problemen zijn gekomen. “Wij vinden het passend richting verenigingen dat we deze faciliteit sinds 2020 aan clubs kunnen bieden”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “Het aantal verenigingen dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling is tot nu toe gelukkig beperkt geweest. Wel verwachten wij dat de vraag naar ‘Noodkredieten’ de komende tijd kan toenemen nu er wederom coronamaatregelen van kracht zijn.”

Padel en duurzame maatregelen

Een relatief groot aantal van de borgstellingen die in 2021 zijn toegekend werden door clubs gebruikt voor de aanleg van padelbanen en investeringen in duurzame maatregelen. In combinatie met de BOSA-subsidie investeren veel sportclubs in bijvoorbeeld ledverlichting of zonnepanelen. “Deze investeringen zijn -mede door de 30% subsidie- zeer gunstig”, weet Zeegers. “Het is mooi om te zien dat de sportsector voorloopt qua verduurzaming in Nederland.”
Daarnaast zijn er veel tennisclubs in Nederland die padelbanen aanleggen. “Liefst 57 tennisclubs hebben wij in 2021 geholpen met de aanleg van 1 of meerdere padelbanen. De sport blijft in hoog tempo aan populariteit winnen. Wij zijn zeer benieuwd of deze trend zich ook in de komende jaren voortzet.”

Uitbetalingen op borgstellingen

In 2021 is SWS niet aangesproken op een verstrekte borgstelling. Sportclubs hebben in financiële zin last gehad van de coronamaatregelen. Door gebruik te maken van de verschillende compensatieregelingen en het doorvoeren van besparingen, zijn veel clubs er per saldo niet noemenswaardig op achteruit gegaan.
“Het is voor SWS desondanks zaak om aanvragen stringent te toetsen en indien uit controles blijkt dat de financiële situatie minder wordt, om samen met belanghebbende partijen overleg te hebben. Zodoende moeten we de uitbetalingen ook in de toekomst tot een minimum blijven beperken.”

Deel dit bericht