19-02-2021

Veel borgstellingen in ‘Coronajaar’

2020 zal voor veel organisaties de boeken in gaan als het jaar van het Coronavirus. Ondanks het uitbreken van het virus is het aantal borgstellingen dat SWS in 2020 heeft verstrekt met 13% toegenomen ten opzichte van het ‘Coronavrije-jaar’ 2019. Zo werden ruim 80.000 sporters, verdeeld over 139 sportclubs, geholpen bij de realisatie of renovatie van hun sportaccommodatie. Historisch gezien zijn dit hoge aantallen voor SWS.

Noodkredieten

Van de 139 verstrekte borgstellingen werden 2 garantstellingen versterkt als noodkrediet. Deze noodkredieten  zijn bestemd voor clubs die door de COVID-19 maatregelen in financiële problemen zijn gekomen. “We zijn blij dat we deze faciliteit vanaf 2020 aan clubs kunnen bieden”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “Het aantal verenigingen dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling is tot nu toe beperkt geweest. Het merendeel van de verenigingen met tijdelijke liquiditeitsproblemen hebben we kunnen helpen door de aflossing op de lopende leningen op te laten schorten. Wel verwachten wij dat de vraag naar ‘noodkredieten’ de komende tijd kan toenemen nu de Coronamaatregelen onverminderd van kracht blijven.”

139 borgstellingen

Een relatief groot aantal van de borgstellingen die in 2020 zijn toegekend werden door clubs gebruikt voor duurzame investeringen. In combinatie met de BOSA-subsidie investeren veel sportclubs in bijvoorbeeld Ledverlichting of zonnepanelen. “Deze investeringen zijn -mede door 30% subsidie- zeer gunstig”, weet Zeegers. “Het is mooi om te zien dat de sportsector voorloopt qua verduurzaming in Nederland.”

Uitbetalingen op borgstellingen

In 2020 is SWS eenmaal aangesproken op een verstrekte borgstelling en heeft dit tot uitbetaling geleid. “De portefeuille van uitstaande borgstellingen wordt steeds groter, dus is het ook niet gek dat het fonds vaker moet uitbetalen”, aldus Zeegers “al blijft dit procentueel gezien gelukkig een te verwaarlozen aandeel op het totaal. Het is voor SWS desondanks zaak om aanvragen stringent te toetsen en indien uit controles blijkt dat de situatie minder wordt, om samen met belanghebbende partijen overleg te hebben. Zodoende moeten we de uitbetalingen ook in de toekomst tot een minimum blijven beperken.”

Deel dit bericht