06-07-2021

Veel vraag naar borgstellingen voor investeringen in Padelbanen

De vraag naar borgstellingen van SWS is ook in 2021 -ondanks alle ‘Corona-invloeden’- onverminderd groot. Naast het investeren in energiebesparende maatregelen is er sprake van een andere duidelijke trend waarbij tennisverenigingen willen investeren in de aanleg van Padelbanen.

SWS kan bancaire leningen borgen die worden gebruikt voor investeringen in de eigen accommodatie. In de afgelopen jaren lag het gemiddeld aan toekenningen rond de 140 per jaar. Eind juni staat de teller inmiddels al op 106 toekenningen. Dat betekent dus dat clubs ondanks de onzekerheden die het virus Covid-19 met zich meebrengt, ook in het eerste half jaar van 2021 zijn blijven investeren en lenen.

,,Liefst 18% van alle borgstellingen die we in 2021 hebben afgegeven heeft betrekking op padel”

Tennisclubs investeren in Padel

Wanneer verder wordt ingezoomd op het type investering waarvoor een borgstelling wordt gevraagd, dan valt op dat een groot deel van de aanvragen van tennisclubs betrekking heeft op investeringen in padelbanen. ,,Liefst 18% van alle borgstellingen die we in 2021 hebben afgegeven heeft betrekking op padel”, weet SWS-directeur Dick Zeegers. De vraag op dit moment is enorm.

Padel

De ontwikkeling van de sport in Nederland gaat dan ook hard. Het aantal banen is vanaf 2015 fors gegroeid en de verwachting van de KNLTB is dat in 2021 de 600ste baan zal worden aangelegd.

Dat past binnen de verwachting van de bond dat het aantal padellers in 2024 is toegenomen tot 100.000 die dan terecht kunnen op meer dan 400 verschillende locaties.

Deel dit bericht