26-10-2020

Verenigingen halen tot juli geen slechter resultaat ondanks Corona

Half maart 2020 nam de overheid verstrekkende maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Onder andere sportparken moesten worden gesloten. Veel vereniging vreesden een ‘gat’ in de exploitatie te hebben. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert op basis van de jaarstukken 2019/2020 die tot nu toe zijn binnengekomen dat gemiddeld genomen de financiële schade voor deze sportverenigingen vooralsnog meevalt.

Betere resultaten

In tegenstelling tot wat veel mensen zouden verwachten haalt de helft van deze verenigingen, waarvan het boekjaar eindigde in juni 2020, een beter resultaat dan het vorige seizoen. Wel zijn er forse dalingen zichtbaar wat de kantineomzet betreft nu de horeca in de laatste maanden van het boekjaar gesloten is geweest. Daarentegen lijken de maatregelen nauwelijks van invloed te zijn geweest op de contributie- en sponsoropbrengsten. Aan kosten hebben clubs vaak kunnen besparen op bijvoorbeeld inkoop van kantine, energie- en personeelskosten. Ook hebben veel clubs gebruik gemaakt van de diverse compensatieregelingen als de NOW, TOGS en korting op de huren van gemeenten. Al met al maakt dat de financiële schade bij de meeste verenigingen tot op heden goed is opgevangen.

‘Kort door de bocht’

Wel benadrukt SWS-directeur Dick Zeegers dat de cijfers louter voetbal- en hockeyclubs betreffen en dat de data ‘dun’ zijn. De conclusies zijn volgens Zeegers daarom wellicht wat ‘kort door de bocht’. ,,We ontvangen jaarlijks de jaarstukken van meer dan 1500 sportorganisaties waar we ons op baseren. Normaal gebruiken we daardoor meer data op basis waarvan we conclusies trekken. Van andere sporten met ‘gebroken boekjaren’ als handbal, korfbal of rugby hebben we nog te weinig jaarstukken binnen om conclusies te kunnen trekken. We zien ook clubs die grotendeels afhankelijk zijn van inkomsten uit de zomer zoals honkbal, cricket of atletiek. Die zitten niet in deze cijfers verwerkt, omdat deze clubs in de regel pas per 31 december de jaarrekening opmaken.”

SWS raamt de omzetderving voor clubs -ten gevolge van deze maatregel- op 13 miljoen euro per week.

Toekomstperspectief in het ongewisse

Vanaf maandag 28 september 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen van kracht om het Coronavirus te beteugelen. Sportkantines zullen voorlopig dicht blijven. SWS raamt de omzetderving voor clubs -ten gevolge van deze maatregel- op 13 miljoen euro per week. ,,Hoe langer de clubhuizen gesloten blijven, hoe hoger de totale schade uiteraard oploopt. Daarnaast zullen de gevolgen nog groter zijn als de maatregelen drastischer zullen worden”, denkt Zeegers.

Deel dit bericht