Waarom een garantstelling bij een bancaire lening?

25-09-2017

Banken lenen in de regel geen geld uit aan sportverengingen zonder borgstellingen. Waarom hebben banken eigenlijk dit beleid? ABN AMRO en Triodos bank -die beiden actief samenwerken met SWS- geven uitleg in dit artikel.

Onderpand

Volgens Cordi Blonk (Relatiemanager Franchise Clients ABN AMRO) is een onderpand bij bancaire financiering van belang. “Een probleem bij financiering van vastgoed van sportaccommodaties is dat de waarde van sportaccommodaties of kunstgrasvelden bij gedwongen verkoop te verwaarlozen is. Er is dus geen sprake van een courant onderpand. De waarde van de inventaris en de voorraden zijn eveneens beperkt. Een alternatief gebruik (naast sport) van velden of een clubhuis is er nauwelijks.”

Krappe exploitatie

Ook is er volgens Blonk behoefte aan borging bij banken, omdat sportverenigingen dikwijls te maken hebben met een krappe exploitatie en moeilijk te vergelijken zijn met een commerciële onderneming, laat staan een commerciële ondernemer in de sport.

Raphael Nouwen (Manager Zakelijke kredietverlening Triodos Bank) onderstreept dit: “Bij een financiering van een ondernemer zie je dat de ondernemer zijn ziel en zaligheid in die onderneming stopt. Bij verenigingen heb je te maken met vrijwilligers die een bestuur vormen. Hun primaire doel is het verzorgen van de behoefte van de leden en niet het maken van winst. Ogenschijnlijk financieel gezonde verenigingen zouden zo maar in de problemen kunnen komen. Dit is dus een andere situatie als je dit vergelijkt met andere branches als bijvoorbeeld zorg of retail.”

Expertise

Daarnaast denkt Nouwen dat de expertise om de casussen te beoordelen vanuit banken beperkt is. “Het financieren van sportorganisaties is letterlijk ‘een aparte tak van sport’. Het ontwikkelen van kennis van de sportverenigingen is -gezien de specifieke materie- lastig voor ons. In de beoordeling is de expertise van SWS daarom van belang of we een project kunnen financieren.”

Verenigingsvorm

Blonk stelt dat de wijze waarop sportverenigingen georganiseerd zijn ook van invloed is voor een mogelijke financiering van banken. “De mogelijke wisselingen in besturen van de sportorganisaties maken het niet makkelijker de projecten te beoordelen. Waar je bij de zakelijke markt ook op een branche of de solvabiliteit kan financieren is dat bij een sportvereniging veel lastiger”, aldus Blonk.

Financieren zonder borging

Volgens Blonk en Nouwen is het heel lastig om sportverenigingen te financieren zonder borging. “Ik denk dat we maar een zeer beperkt deel aan sportverenigingen kunnen financieren. Ook zal het grote gevolgen hebben voor het rentepercentage, dat veel hoger uit zal komen”, denkt Blonk.

Ook Nouwen is sceptisch over het toekomstperspectief zonder borging. ,,De bedragen zijn beperkt, de eigendomsstructuren van de grond en het pand zijn vaak verweven met de gemeente en de remweg is beperkt, de sportverenigingen hebben weinig vet op de botten. Dit zijn elementen waardoor toegang tot kapitaal voor clubs aanzienlijk zal teruglopen en als we het doen zal het duurder worden. Een borgstellingsfonds met kennis en expertise is noodzakelijk om toegang tot kapitaal te bieden.”

Deel dit bericht