Werkkostenregeling heeft gevolgen voor sportverenigingen

06-01-2015

Sportverenigingen hebben vaak personeelsleden in dienst die naast hun loon ook vaak vergoedingen voor kosten krijgen. Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) in Nederland ingevoerd. Dit kan voor sportverenigingen die medewerkers in dienst hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben.

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling heeft de overheid beoogd om het veelvoud aan gedetailleerde onkostenvergoedingen die we in Nederland kennen te beteugelen. De werkkostenregeling die per 1 januari van dit jaar is ingevoerd is echter ook een complexe regeling. De werkgever krijgt een ‘budget’ voor vergoedingen en verstrekkingen (vrije ruimte). Bij overschrijding van dit ‘budget’ betaalt de werkgever over dat deel een eindheffing van 80%. De werkgever kan nog wel gebruik maken van gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten.

Schematisch weergave WKR

In schema ziet de regeling er voor een sportorganisatie als volgt uit:

Per sportorganisatie vaststellen wat het totaal is aan vergoedingen en verstrekkingen

-/-Af: Nihilwaarderingen
(onder andere : consumpties op de werkplek, werkkleding voorzien van een logo)

-/-Af: Intermediaire kosten
(dit zijn (aanschaf-)kosten van zaken die tot het vermogen van de sportorganisatie gaan behoren en die de werknemer meestal in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet)

-/-Af: Gerichte vrijstellingen
(onder andere congressen trainingen, mobiele telefoons, vakliteratuur, studiekosten, reiskosten tot 19 cent per kilometer)

=Eindheffingsloon

-Vrije ruimte
Deze ruimte kan van alle personeelsleden bij elkaar maximaal 1,2% van de loonsom van alle personeelsleden gezamenlijk zijn. Er valt onder meer te denken aan kerstpakketten, andere geschenken, niet onderbouwde vaste kosten, reiskostenvergoeding van meer dan 19 cent per kilometer en personeelsfeesten.
Over het totaalbedrag aan vergoedingen dat deze vrije ruimte overschrijdt zal een eindheffing van 80% moeten worden betaald door de werkgever.

Onkostenvergoedingen sportverenigingen

SWS ziet in de praktijk dat veel personeelsleden (vaak trainers) die in dienst zijn van een sportvereniging naast hun bruto loon ook diverse onkostenvergoedingen krijgen. Daarbij gaat het veelal om het verstrekken van consumptiebonnen aan trainers, kleding voor het geven van training, reiskostenvergoedingen, kosten voor trainerscursussen en telefoonkosten.
Het is verstandig om als bestuur na te gaan of deze kosten onder de nihilwaardering, intermediaire kosten of gerichte vrijstellingen vallen en of door de werkgever (de sportverenigingen) daardoor mogelijk een eindheffing van 80% betaald moet gaan worden. Voor de volledigheid laat SWS weten dat de bovenstaande uitleg van de regeling per situatie kan verschillen. Het verdient daarom de aanbeveling u goed te laten informeren over de regeling.

Vrijwilligersvergoeding

Naast personeelsleden kunnen er ook vrijwilligers actief zijn die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De vrijwilligersvergoeding blijft wel bestaan, maar het vergoeden van kosten naast de vrijwilligersvergoeding is zeer beperkt. Voor deze groep mensen zijn de gevolgen dus ook beperkt. Door Tweede Kamerleden zijn eind 2013 vragen gesteld aan minister Schippers om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersvergoeding te versoepelen.

Deel dit bericht