25-01-2024

Zorgen over financiële gevolgen bij afbouw salderingsregeling

De komende periode moet er duidelijkheid komen of de salderingsregeling zal worden afgebouwd. Daar waar de Tweede Kamer begin 2023 het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft aangenomen, staat de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 6 februari 2024 op de agenda. Mocht de regeling daadwerkelijk worden afgebouwd dan maakt SWS zich zorgen over de financiële gevolgen voor sportclubs.

Sportclubs hebben volop geïnvesteerd in verduurzaming

Met de stijging van de energieprijzen is de financiële druk op sportclubs, waar energielasten een substantiële kostenpost vormen, toegenomen. Om de kosten beheersbaar te houden hebben veel clubs de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen die het energieverbruik beperken. Voor een groot deel betreft dit investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen.

Salderingsregeling draagt bij aan versnelde terugverdientijd

De salderingsregeling is gunstig voor sportverenigingen omdat het hen in staat stelt om opgewekte zonne-energie efficiënt te benutten en financieel te profiteren. Onder deze regeling mogen sportverenigingen de zelf opgewekte zonne-energie die ze niet direct verbruiken, terug leveren aan het elektriciteitsnet. Deze terug geleverde energie wordt dan verrekend met de verbruikte energie, waardoor de sportvereniging alleen betaalt voor het netto verbruik. Dit heeft als voordeel dat de energierekening van de sportvereniging aanzienlijk wordt verlaagd, wat op zijn beurt de totale energiekosten vermindert. Door deze besparing is het mogelijk om de investering, die moet worden gedaan om de zonnepanelen aan te schaffen, in enkele jaren terug te verdienen.

“Een tennisvereniging die overdag energie opwekt, verbruikt deze voornamelijk in de avond als de lampen aangaan.”

Afbouw salderingsregeling raakt sportclubs extra hard

In het wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer al is goedgekeurd staat dat de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 zal ingaan. Dat betekent dat in 2025 nog maar 64% van de opgewekte energie mag worden gesaldeerd met de energie die wordt afgenomen van de netbeheerder. Dat percentage loopt stapsgewijs terug tot 0% in 2031.
Sportclubs worden hierdoor extra geraakt omdat zij bij uitstek energie verbruiken in de avond, terwijl de energie van de zon voornamelijk overdag wordt opgewekt. “Een tennisvereniging die overdag energie opwekt, verbruikt deze voornamelijk in de avond als de lampen aangaan”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “Ongeveer het enige verbruik overdag is de koelkast, waardoor er sprake zal zijn van een relatief grote terug levering, die relatief weinig oplevert.”

Oplossingen nog niet toereikend

Om de opgewekte energie zo optimaal mogelijk te benutten wordt als oplossing vaak de aanschaf van een batterij genoemd. Deze slaat de energie op tot het moment dat deze door de club wordt verbruikt. Het nadeel hiervan is echter dat de periode van opslag op dit moment nog beperkt is tot bijvoorbeeld 3 dagen is. Aangezien de opwekking in de maanden april t/m september het grootst is, is dit voor de sportclubs nog veel te kort. Zes maanden opslag zou bijvoorbeeld beter passen.

Ingrijpende gevolgen voor sportclubs

Zolang er geen passende oplossing is voor sportclubs om de opgewekte energie optimaal te benutten, zullen de financiële gevolgen van de afbouw van de salderingsregeling ingrijpend zijn. Niet alleen pakt dit nadelig uit voor clubs die de afgelopen jaren al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, ook werkt dit ontmoedigend voor clubs die een mogelijke aanschaf overwegen. Met de opgave die er ligt om de sportsector verder te verduurzamen is dat geen wenselijke ontwikkeling.

Deel dit bericht