Onze organisatie

Het bestuur van SWS draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de doelstellingen zoals uiteengezet in ons beleidsplan. Het bestuur wordt gevormd door Lucas Bolsius (vz.), Marieke van der Plas, Laura van Asseldonk, Sanne van Dijk, Maarten van Bottenburg,  Marcel Bulle en Robert Rösler. Zij vervullen hun taken op afstand en brengen een gezamenlijke expertise in op sportief, zakelijk, financieel en bestuurlijk vlak.

Voor de professionele, uitvoerende organisatie is Nederland opgedeeld in vijf rayons, met in ieder rayon een vaste projectadviseur:

Dick Zeegers, als directeur van SWS, en Stefan de Wit, als senior projectadviseur, leiden gezamenlijk de directie. José Mol vervult de rol van office manager, waarbij zij verantwoordelijk is voor de ondersteuning, het beheer en de administratie van alle lopende projecten in het land.

Om onze werkzaamheden efficiënt uit te voeren, hanteren we een thuiswerkbeleid als uitgangspunt. Voor centrale vergaderingen maken we gebruik van faciliteiten op Sportcentrum Papendal in Arnhem, waar SWS ook statutair is gevestigd.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!