Steun SWS

Om ook op de lange termijn sportorganisaties adequaat te ondersteunen bij hun accommodatie-investeringen, is uitbreiding van ons vermogen essentieel. Een groter vermogen stelt ons in staat nieuwe borgstellingen te verstrekken aan sportorganisaties die willen investeren in hun faciliteiten. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd, en u kunt op de volgende manieren steunen:

U schenkt belastingvrij aan SWS

SWS is een ANBI-erkende instelling, wat betekent dat wij vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting over ontvangen giften of erfenissen. Met uw donatie draagt u direct bij aan het behoud en de uitbreiding van hoogwaardige, duurzame sportaccommodaties. Elke bijdrage, groot of klein, is van onschatbare waarde. Ons registratienummer is 800040375.

U kunt uw donatie overmaken op ons rekeningnummer NL 09 Rabo 0144 9027 61 van de Rabobank t.n.v. Stichting Waarborgfonds Sport o.v.v. ‘Donatie’.

Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw steun aan Stichting Waarborgfonds Sport. Samen dragen we bij aan het in stand houden van kwalitatieve hoogwaardige sportaccommodaties in heel Nederland.