Steun SWS

Om sportorganisaties ook op de lange termijn goed te kunnen blijven ondersteunen bij de investering in de accommodatie, is uitbreiding van ons vermogen noodzakelijk. Dit vermogen stelt ons immers in staat om nieuwe borgstellingen te kunnen verlenen aan sportorganisaties die willen investeren in de eigen accommodatie. Wilt u hieraan bijdragen? Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor! Bijdragen kan als volgt:

U schenkt belastingvrij aan SWS

SWS is een ANBI-erkende instelling. Dat betekent dat wij geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen over ontvangen giften of erfenissen. Met uw donatie aan SWS draagt u bij aan het behoud en de uitbreiding van kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol voor ons. Ons registratienummer is 800040375.

U kunt uw donatie overmaken op ons rekeningnummer NL 09 Rabo 0144 9027 61 van de Rabobank t.n.v. Stichting Waarborgfonds Sport o.v.v. ‘Donatie’