SWS Adviezen

De aanleg, bouw, renovatie, verduurzamingĀ of aankoop van een sportaccommodatie is nogal eens een complexe aangelegenheid, waarbij veel uiteenlopende factoren een rol spelen. Denk daarbij aan de al dan niet beschikbare middelen, de aanwezigheid van een andere sportaccommodatie op afzienbare afstand, de grootte van de ruimtes, toekomstige ontwikkelingen die voortvloeien uit het bestemmingsplan of de verplichtingen die op de grond rusten.

Het beoordelen van borgstellingsaanvragen is de kerntaak van SWS. Maar ook op andere terreinen kan SWS iets voor u betekenen:

Heeft uw organisatie, of u nu een bank, een overheidsinstelling of een sportorganisatie bent, behoefte aan onafhankelijk en betrouwbaar advies? Neem dan contact met ons op.

Hier treft u een selectie aan van reeds eerder verstrekte adviezen.