Wat doen wij?

In ons beleidsplan leest u uitgebreid over de activiteiten van SWS. Hier leest u in het kort op welke hoofdactiviteiten SWS zich richt.

1. Borgstellingen voor sportorganisaties

Sportorganisaties zijn voor een investering in hun accommodatie veelal aangewezen op een lening bij een bank. Banken zijn in de regel niet bereid een lening te verstrekken aan een sportorganisatie wanneer er geen zekerheden beschikbaar zijn. SWS kan middels het verstrekken van een borgstelling voor de benodigde zekerheid zorgen.

Lees meer over de aanvraag van een borgstelling

Ook kunnen sportorganisaties die financiële schade hebben geleden als gevolg van het sluiten van de sportclubs als maatregel tegen het verspreiden van het Coronavirus COVID-19 een borgstelling aanvragen voor een zogenaamd ‘Noodkrediet’.

Lees meer over de aanvraag van een borgstelling voor een Noodkrediet

2. Advisering over financiële haalbaarheid

SWS brengt aan de landelijke en gemeentelijke overheid, maar ook aan banken, sportorganisaties of andere belanghebbenden advies uit over bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren of aan te kopen sportaccommodaties.

Lees meer over de adviesmogelijkheden van SWS