BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. ​BNG verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

BNG Bank is in principe bereid om een onderhandse lening te verstrekken met een minimum bedrag van EUR 1.000.000. Indien de aan te trekken lening een annuïtaire aflossing heeft, dan geldt een maximale rentevaste periode van 30 jaar. Als voorwaarde geldt dat de lening volledig wordt geborgd door de gemeente. De borgstelling dient onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn. Het is raadzaam om eerst te verkennen of de borgstelling verkregen zal worden, alvorens aan alle andere formaliteiten te voldoen.

SWS kan, middels het verstrekken van een akte van (mede-) borgtocht aan de gemeente een deel van het risico van de gemeente overnemen. Daarmee is het risico voor de betrokken partijen in principe gelijk aan de werkwijze waarbij zowel door gemeente als SWS een borgstelling van 50% wordt afgegeven.

Klik hier voor het stappenplan dat doorlopen dient te worden.

alle partners