In Nederland kennen we 90 landelijke sportorganisaties of sportbonden, die tezamen ongeveerĀ  27.000 verenigingen tellen met in totaal ruim 4,7 miljoen sporters. NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport.

alle partners