Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zet zich in voor sport op lokaal niveau. De belangen van gemeenten staan hierbij centraal.
Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom zonder nadere wet- en regelgeving inhoud kunnen en mogen geven. Vanuit sport (VSG) wordt bekeken in hoeverre aangrenzende beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd, gezondheid en dergelijke de sport kunnen versterken.
Voor meer informatie kijk op www.sportengemeenten.nl.

alle partners