Project: Aanleg 4e veld MHV Maarssen

categorie: Hockey

  • Sport hockey
  • Aanleiding bouw Uitbreiding veldcapaciteit
  • Aantal leden bijna 1.300
  • Investeringssom 700.000 euro
  • Geleend bedrag 500.000 euro
  • Gemeente Stichtse Vecht
  • Website http://www.mhvmaarssen.nl/site/

Omschrijving

De in 1972 opgerichte Maarssense Hockey-Vereniging “Maarssen” is afkomstig uit het gelijknamige dorp dat sinds 2011 deel uitmaakt van de gemeente Stichtse Vecht. De vereniging is in de afgelopen jaren snel gegroeid met als resultaat een vereniging met bijna 1.300 leden,  3 kunstgrasvelden en een grote groep vrijwilligers die de club draaiende houdt. Om antwoord te kunnen geven op de vragen: “Maar waar willen we als vereniging naartoe? Waar willen we over 10 jaar staan? Willen we verder groeien in ledenaantal? Vervangen we velden door watervelden, of semi-watervelden? Een vierde veld erbij?” is in 2012 aangekondigd om te gaan werken aan een lange termijnplan.

Allereerst is aan de leden de mogelijkheid geboden om op speciaal hiervoor georganiseerde avonden hun input te leveren. Daaruit is vervolgens een missie geformuleerd:

BELEEF ‘T OP MHV!

MHV Maarssen is een hockeyclub waar we met elkaar geïnspireerd worden om ons te ontwikkelen op elk hockeyniveau en in elke rol waarbij betrokkenheid, verbondenheid, teamspirit en waardering in alle geledingen vanzelfsprekend is.  

MHV Maarssen is een gastvrije, gezellige ontmoetingsplek waar we ons thuis voelen én een actieve bijdrage leveren, voor meer dan hockey alleen.  

Vervolgens is de ‘werkgroep accommodatie’ zich gaan bezighouden met de aanpassingen en verbeteringen die nodig waren om de accommodatie op het gewenste niveau te krijgen. Naast het vervangen van een tweetal velden is daarbij aan het plan gewerkt om te komen tot de aanleg van een 4e veld. Naast de inzet van de leden was hiervoor ook medewerking nodig van de naastgelegen paardensportvereniging en de gemeente om dit plan gerealiseerd te krijgen. Uiteindelijk heeft dit in augustus 2015 geleid tot een feestelijke opening van het 4e veld. De vereniging krijgt hierdoor de mogelijkheid om verder te werken aan haar maatschappelijke en sportieve ambities.