Project: De Liemers Breedtesport: Een duurzame accommodatie

categorie: Duurzaam

  • Sport Atletiek
  • Aanleiding bouw verduurzaming accommodatie
  • Aantal leden circa 322 leden
  • Investeringssom 35.000 euro
  • Geleend bedrag 30.000 euro
  • Gemeente Zevenaar
  • Website http://www.deliemersbreedtesport.nl/

Omschrijving

De accommodatie van De Liemers Breedtesport is in 2016 volgens de nieuwste voorschriften ontworpen met als resultaat een, vergeleken met oudere accommodaties, duurzame accommodatie: uitstekend geïsoleerd, HR++ beglazing, sensor aangestuurde Ledverlichting, HR+ CV-ketels, vloerverwarming in hele nieuwbouw, etc.
Toch zijn de energiekosten aanmerkelijk hoger dan voorzien. De oorzaak ligt in aanzienlijke verhoogde energieprijzen/-belastingen en een hoger dan voorspeld verbruik. Het minder verwarmen tijdens leegstanduren leidt niet tot een significant lager gasverbruik vanwege de lange opwarmtijd bij vloerverwarming.

Eind 2019 nam bestuurslid accommodatiezaken René Thus het initiatief tot verdere verduurzaming en kostenverlaging. Als eerste stap is door De Groene Club een gesponsorde energiescan uitgevoerd. Deze energiescan ondersteunde de hierboven vermelde bewering dat de accommodatie duurzaam is ontwikkeld en adviseerde als aanvulling het installeren van zonnepanelen en hybride warmtepompen.

Stichting Waarborgfonds Sport verleende, uitgaande van de energiescan en de stabiele financiële positie van zowel Stichting als hoofdgebruiker AV De Liemers, een borgstelling voor het aangaan van een bancaire lening. Op de investering voor 52 zonnepanelen en twee hybride warmtepompen is via de regeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties een subsidie van 30% van toepassing.

De firma Boerboom, ook al betrokken bij de nieuwbouw van de accommodatie, installeert in de zomermaanden de zonnepanelen en warmtepompen.

Naast de renovatie van de atletiekbaan is dit een andere, minder zichtbare vernieuwing, aan de Heerenmäten 4.