Project: Ten Medel budget- en energieneutraal

categorie: Duurzaam

  • Sport Tennis
  • Aanleiding bouw besparing energielasten
  • Aantal leden ca 360 leden
  • Investeringssom 78.000 euro
  • Geleend bedrag 57.000 euro
  • Gemeente Tiel
  • Website http://www.tenmedel.nl/

Omschrijving

Algemeen

Het tenniscomplex Ten Medel aan de Bachstraat 11 te Tiel is in het jaar 1989 gebouwd. Het recreatieve tennis voert de boventoon bij LTV Ten Medel. Er wordt weliswaar in veel KNLTB-competities meegespeeld maar het hoogste tennisniveau bij de vereniging is speelsterkte 4.

Aanleiding project verduurzaming Ten Medel

Het clubhuis van Ten Medel staat qua windrichting ideaal ten opzichte van de zon (grotendeels gericht op de zuidzijde) en er zijn geen andere ‘zon-belemmerende’ elementen in de directe omgeving. Een (theoretisch) ideale situatie dus om het dak van zonnepanelen te voorzien en daarmee te besparen op de energiekosten.

Als gevolg van een teruglopend aantal leden was het ook noodzakelijk om financiële bezuinigingen te vinden. Mocht dit niet lukken, dan zouden de contributies (mede in relatie tot de 3 andere tennisverenigingen in Tiel) onaanvaardbaar snel moeten stijgen.

De adviescommissie kreeg de opdracht om ‘zoveel mogelijk’ energiebesparende maatregelen op haalbaarheid te onderzoeken en de besturen van de stichting, die de accommodatie exploiteert, en de vereniging Ten Medel hierover te adviseren. Tijdens dit onderzoek kwam de commissie tot de conclusie, dat er bij Ten Medel ‘veel meer’ mogelijkheden waren om op energie te bezuinigen, maar ook dat dit naar alle waarschijnlijkheid budgetneutraal zou kunnen en zonder  ‘eigen geld’.

Project verduurzaming Ten Medel

Het project bestaat uit:

-het aanbrengen van 78 st. zonnepanelen met een totaal vermogen van 22,42 kWp.

-het vervangen van 16 traditionele lichtarmaturen door LED-schijnwerpers op 12 masten.

-diverse energiebesparende maatregelen in het clubhuis met een terugverdientijd tussen de 0 (nul) en de 5 jaar.

-het aanstellen van een energiecoördinator.

-het maken van een promotie-, resp. instructiefilmpje voor ‘algemeen gebruik’.