Project: Multifunctioneel gebouw voor Roeivereniging Iris

categorie: Overige sporten

  • Sport Watersport
  • Aanleiding bouw Nieuwbouw om ledengroei voldoende op te kunnen vangen
  • Aantal leden 86
  • Investeringssom 530.200 euro
  • Geleend bedrag 300.000 euro
  • Gemeente Lisse
  • Website http://www.rv-iris.nl/

Omschrijving

De in 2009 opgerichte roeivereniging Iris is een vereniging afkomstig uit Lisse, dat ligt tussen Leiden en Amsterdam in de Bollenstreek. De leden van de vereniging roeien vooral op de wateren rondom Lisse zoals de Kaag en de Ringvaart. De vereniging zat tot de aanvraag in een wat verouderde loods die te klein werd voor de ambities van de vereniging en waar de omstandigheden een verdere groei niet mogelijk maakte. In samenwerking met de gemeente zijn alle mogelijkheden van (hernieuwde) huisvesting onderzocht. Doel daarbij was om te komen tot een nieuw multifunctioneel pand die aansluit bij de open, ongedwongen, gezellige en warme sfeer die de vereniging kenmerkt.

Voor de op dat moment 86 leden tellende vereniging, waren de plannen ambitieus. De nieuwbouw is berekend op 250 leden en voor een gezonde financiële exploitatie was het van belang dat het aantal leden zou verdubbelen binnen een periode van vier jaar.

In oktober 2016 weet de vereniging echter al te melden dat het aantal van 170 leden inmiddels is gerealiseerd. Dat komt overeen met de vooraf ingeschatte groeipotentie van deze vereniging.

Door bij de bouw veel materialen van andere gebouwen te (her)gebruiken, de vereniging is geholpen bij het vinden van tijdelijk onderdak en verschillende bedrijven materialen ‘gesponsord’ hebben, is de vereniging er in geslaagd om binnen de vooraf opgestelde financiële kaders te blijven.

Dit heeft geresulteerd in een prachtig nieuw onderkomen dat onder andere plaats biedt aan 70 boten in alle mogelijke lengtes.